Dental Tribune Finland
Nykyisten tutkimusten mukaan tupakoinnin lopettaneilla on pienempi hampaiden menettämisen riski kuin tupakoivilla. (Image: Body Stock/Shutterstock)

Tupakoinnin lopettaminen saattaa vähentää hampaiden menettämisen riskiä

By Dental Tribune Finland
January 28, 2020

SÃO PAULO, Brasilia: Tupakoinnin lopettamisen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti parodontaalihoidon lopputulokseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet tupakoinnin ja parodontiitista aiheutuvan hampaiden menettämisen välistä yhteyttä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole tutkittu tupakoinnin lopettamisen vaikutusta hampaiden menettämiseen. Siksi São Paulon yliopiston Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat äskettäin perehtyneet aiheeseen ja toteavat, että entisillä tupakoitsijoilla hampaiden menettämisen riski on alhaisempi kuin henkilöillä, jotka polttavat edelleen.

Kvalitatiiviseen tarkasteluun otettiin 21 tutkimusta, joista 12 oli mukana kvantitatiivisessa analyysissä. Poikittaistutkimusten analyysi ei osoittanut mitään eroja entisten ja nykyisten tupakoitsijoiden välillä yhden tai useamman hampaan menetyksen, yli kahdeksan hampaan menetyksen tai täydellisen hampaiden puuttumisen riskin suhteen. Tutkijaryhmä uskoo, että poikittaistutkimusten luontaiset rajoitukset liittyvät erityisesti tiedon puuttumiseen sekä syyn (tupakoinnin lopettamisen) että vaikutuksen (hampaiden menetyksen) välisestä ajallisesta suhteesta.

Pitkittäistutkimusten analyysi osoitti kuitenkin, että hampaiden menettämisen nopeus entisillä tupakoitsijoilla on sama kuin niillä, jotka eivät ole koskaan polttaneet. Lisäksi tällä hetkellä tupakoivilla  riski menettää hampaita on kaksi kertaa niin suuri kuin niillä, jotka eivät ole koskaan tupakoineet.

Tutkijoiden mukaan todennäköisin biologinen selitys tupakoitsijoiden lisääntyneelle riskille menettää hampaita on tukikudoksen tuhoutuminen. ”Tupakoinnilla on pitkäaikainen vahingollinren vaikutus suun terveyteen. Kun henkilö lopettaa tupakoinnin, keho palaa normaaliin immuuni-infamatooriseen  tilaan muutamassa kuukaudessa. Sydän- ja verisuonisairauksien sekä syöpäriskin kohdalla normaalitilan saavuttaminen voi viedä vuosia” -toteaa professori Cláudio Mendes Pannuti.

”Tupakoinnin lopettamisen jälkeen parodontaaliset olosuhteet palaavat hitaasti samalle tasolle niiden kanssa, jotka eivät koskaan tupakoi. Mutta vielä yhden tai kahden vuodenkin jälkeen hyödyt ovat pieniä, kuten tutkimusryhmäni vuonna 2014 tekemä tutkimus sekä Newcastle upon Tynen yliopiston tutkimus vuodelta 2005 osoittavat. Näin ollen saattaa kestää useita vuosia, jopa viidestä kymmeneen vuotta tupakoimattomuutta, jotta entisten tupakoitsijoiden hampaiden menettämisen riski voi palata samalle tasolle, koskaan tupakoimattomien kanssa” - Cláudio Mendes Pannuti jatkaa.

Mendes Pannutin mukaan tupakoimattoman ajan pituus on ratkaiseva, ja tämän ajan pituus vaihteli eri tutkimuksissa. ”Joissakin tutkimuksissa vasta kymmenen vuoden kuluttua hampaiden menettämisen riski entisillä tupakoitsijoilla vastasi koskaan tupakoimattomien riskiä”, hän sanoo.

”Terveydenhuollon ammattilaisina hammaslääkäreiden tulisi kannustaa potilaitaan lopettamaan tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen hidastaa parodontiitin etenemistä, pienentää hampaiden menettämisen riskiä ja se voi jopa pienentää hammasimplantin menetyksen riskiä” päättää Mendes Pannuti.

Tutkimus  “Effect of smoking cessation on tooth loss: A systematic review with meta-analysis,” julkaistiin 12. 11. 2019 BMC Oral Health -julkaisussa.

Jätä viesti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Kaikki oikeudet pidätetään - Dental Tribune International