DT News - Finland - Tutkimuksen mukaan norjalaisilla hammashoidon ammattilaisilla voisi olla suurempi rooli nuuskan käytön vastaisessa työssä

Search Dental Tribune

Tutkimuksen mukaan norjalaisilla hammashoidon ammattilaisilla voisi olla suurempi rooli nuuskan käytön vastaisessa työssä

Tuoreessa tutkimuksessa korostetaan norjalaisten terveydenhuollon ammattilaisten keskeistä roolia tupakoinnin vastaisessa työssä nuorten keskuudessa. (Kuva: bildfokus.se/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ke, 7 joulukuu 2022

Tallenna

OSLO, Norja: Tutkijat ovat selvitelleet Kaakkois-Norjassa julkisessa hammashuollossa työskentelevien hammashoidon ammattilaisten asenteita ja toimintaa nuuskan vastaisessa työssä. Tulokset osoittavat, että suurin osa heistä ei ole riittävästi perillä tehokkaista toimintatavoista ja menetelmistä.

Nuuska on pohjoismaille ominainen tupakkatuote. Vaikka sen myynti on Ruotsia lukuun ottamatta laitonta kaikkialla EU:ssa, EU:n ulkopuolisista maista esim. Norjassa, sitä pidetään tehokkaana välineenä tupakoinnin haittojen vähentämisessä. Uuden tutkimuksen mukaan nuuskan kulutus on lisääntynyt Norjassa viimeisten 10-20 vuoden aikana erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Vuonna 2017 32 prosenttia 16-24-vuotiaista miehistä ja 22 prosenttia naisista käytti nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti. Tupakointi on kuitenkin vähentynyt samassa ikäryhmässä, sillä 3 prosenttia tupakoi päivittäin ja 14 prosenttia vain satunnaisesti. Vaikka useissa tutkimuksissa on esitetty, että nuuskan riski aiheuttaa suu- tai keuhkosyöpää on pienempi kuin tupakoinnin, sen käyttöön liittyy silti erilaisia terveyshaittoja, joita käyttäjät itse eivät aina havaitse.

Norjassa alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon ja 18-20-vuotiaille potilaille tarjotaan julkisen hammashoidon kautta hoitoa alennettuun hintaan. Siksi tutkijat uskovat, että  julkinen hammashoito voisi olla ihanteellinen kanava nuorten tupakoinnin vastaiselle työlle. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida julkisen hammashoidon ammattilaisten asenteita ja toimia, jotka liittyvät nuorten potilaiden nuuskan käyttöön Kaakkois-Norjassa.

Tutkijat tekivät verkkokyselyn 557:lle julkisessa hammashoidossa työskentelevälle hammaslääkärille ja suuhygienistille seitsemässä Norjan läänissä. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien toimintaa nuuskan käytön ehkäisemiseksi analysoitiin khiin neliö -testillä ja mitattiin viisiportaisella asteikolla neljän kysymyksen perusteella.

Tulokset osoittivat, että noin 87 prosenttia hammaslääkäreistä ja 58 prosenttia suuhygienisteistä ei tuntenut tupakoinnin vastaisessa työssä yleisesti käytettyjä vähimmäistoimenpiteitä. Suuhygienistien todettiin kuitenkin olevan aktiivisimpia tiedottamaan ja tukemaan potilaitaan nuuskan käytön lopettamisessa. Tulokset viittaavat siihen, että julkisen hammashoidon hyödyntämätön potentiaali nuorten tupakoinnin vastaisessa työssä on erityisen suuri hammaslääkäreiden keskuudessa.

Tutkimus “Prevention of snus use: Attitudes and activities in the Public Dental Service in the south-eastern part of Norway”, julkaistiin verkossa 13.3. 2019 in Clinical and Experimental Dental Research -lehdessä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement