Dental Tribune Finland
News
Tutkimus tanskalaisten hammaslääkäreiden kliinisistä taidoista liittyen hammaseroosioihin

January 8, 2021 | News

Kööpenhamina, Tanska: Hampaiden eroosiot aiheuttavat enenevässä määrin huolta hammashoidon ammattilaisille, minkä vuoksi aihetta tutkitaan laajasti. Kyselyssä on nyt selvitetty tanskalaisten hammaslääkärien osaamista ongelman suhteen ja sitä miten he hoitavat eroosiopotilaita.

Anti-inflammatoriset pinnoitteet saattavat vähentää hammasimplanttien kirurgisia komplikaatioita

December 31, 2020 | News

HALLE (SAALE), Saksa: Krooniset tulehdusreaktiot voivat pahimmillaan johtaa implanttihoidon epäonnistumiseen. Luther University Halle-Wittenbergin (MLU) tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän anti-inflammatoristen aineiden kiinnittämiseksi implanttien pinnoille vastustamaan mahdollisia tulehdusreaktioita. Tutkijoiden mukaan näillä uusilla pinnoitteilla on myös hammaslääketieteellisiä sovellutuksia.

advertisement
Betelmällin terveydelle haitallisista vaikutuksista

December 21, 2020 | News

SYDNEY, Australia: Betelmällin pureskelu on erittäin suosittu tapa Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, betelmällin säännöllisiä käyttäjiä arvioidaan olevan yli 600 miljoonaa. Betelin haittavaikutuksiin kuuluvat kuitenkin mm. suun ja ruokatorven syövät. Betelin kasvava mustan pörssin kauppa onkin saanut Australian Dental Associationin (ADA) julkaisemaan varoituksen sen käytön mahdollisista vaaroista.

Uusi tuotantoprosessi voi tehdä keraamisista hammasimplanteista kestävämpiä

December 15, 2020 | News

MÜLHEIM AN DER RUHR, Saksa: Professori Sami Sandhausin työ keraamisten hammasimplanttien parissa merkitsi käännekohtaa hammasimplanttijärjestelmien kehitystyössä. Sandhausin ensimmäinen keraaminen implantti valmistui vuonna 1960. Viime aikoina kliinikot ja laitevalmistajat ovat edistäneet keraamisten implanttien tutkimusta. Keraamiset implantit vaativat edelleenkin huomattavaa tutkimuspanostusta. Nyt Max-Planck-Institut für Kohlenforschungin tutkijat ovat löytäneet keinon tuottaa korundia - erityisen vakaata nanopartikkelimuotoista alumiinioksidia - hyödyntäen mekaanista kemiaa ja kuulamyllyä. Tämä edistysaskel tarkoittaa mm. sitä, että tulevaisuudessa hammasimplanttimateriaalit voisivat olla kestävämpiä ja helpommin valmistettavia.

Huolestuttava tutkimustulos: Hammashoidon potilaiden aggressiivisuus on lisääntynyt

December 7, 2020 | News

New York, US: Hammashoidon potilaiden käytöshäiriöistä puhuttaessa hammaslääkäreiden yleisin ongelma ovat ahdistuneet potilaat. Uusin Yhdysvaltalainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että potilaiden aggressiivisuus hammaslääkäreitä kohtaan voi olla suurempi ongelma kuin tähän asti on luultu. Potilaiden aggressiivisuus onkin eräs COVID-19 pandemian mukanaan tuoma lisäongelma hammasalan ammattilaisille.

advertisement
Nanoteknologia saattaa parantaa hammasimplanttien pehmytkudosintegraatiota

December 3, 2020 | News

BRISBANE, Australia, Pehmytkudoksen tiivis kiinnittyminen kiinnikkeen pinnalle on ensiarvoisen tärkeää allaolevan kudoksen suojaamiseksi mikrobeilta. Viime vuosina nanoteknologiaa on sovellettu lisääntyvästi myös hammaslääketieteessä. Queenslandin yliopiston tutkijat ovat muodostaneet nanohuokosia (TNP) titaanin pintaan. Tutkijoiden tavoitteena on edistää hammasimplanttien pehmytkudosintegraatiota ja haavan paranemista.

Valtiot eri puolilla maailmaa pyrkivät vähentämään sokerin kulutusta

November 2, 2020 | News

LEIPZIG, Saksa: Maailmanlaajuinen ylipainoepidemia ei osoita laantumisen merkkejä, minkä vuoksi useat eri valtiot ovat ottaneet käyttöön rajoituksia, joilla pyritään torjumaan liikalihavuutta. Yksi näistä maista on Chile, joka on omaksunut tiukan varoitusjärjestelmän, joka koskee runsaasti sokeria, rasvaa tai suolaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia. Varoitusjärjestelmä on leikannut näiden tuotteiden myyntiä lähes 25% 18 kuukauden aikana, osoittaa tuore tutkimus.

Uusi raportti tuo esille terveydenhuollon parissa työskentelevien ahdingon koronapandemian aikana

October 16, 2020 | News

Lontoo, UK: Viime kuussa julkistettu Amnesty Internationalin raportti paljastaa, että koronapandemian seurauksena yli 3 000 terveydenhuollon työntekijää on menehtynyt maailmanlaajuisesti. Järjestö toteaa lisäksi, että aliraportoinnista johtuen luku on todennäköisesti huomattavasti alakanttiin. Tämän vuoksi American Dental Association antaakin tukensa terveydenhuollon työntekijöille kaikkialla maailmassa.

advertisement
Uusin tutkimus voi johtaa edistysaskeliin regeneratiivisessa hammaslääketieteessä

October 6, 2020 | News

Tukholma, Ruotsi: Eri solutyyppien sekä hampaiden kasvun mekanismien ymmärtäminen on välttämätöntä tuotettaessa uusia hampaita. Siksi Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkijat ovat tutkineet hiirien ja ihmisten sekä kasvavien että kasvunsa lopettaneiden hampaiden solukoostumusta. Tutkijat uskovat, että uudet tiedot solukoostumuksesta ja hampaiden kasvusta voivat edesauttaa regeneratiivisen hammaslääketieteen kehitystä ja hampaiden arkuuden hoitoa.

Kielen mikrobit voivat kertoa sydämen terveydentilasta

October 2, 2020 | News

GUANGZHOU, Kiina / SOPHIA ANTIPOLIS, Ranska: Suun terveyden ja yleisterveyden välinen yhteys on jatkuvan tutkimuksen kohteena lääketieteen eri osa-alueilla. Uusimmassa tutkimuksessa European Society of Cardiology, on havainnut, että kielen mikro-organismit voivat olla hyödyllisiä sydämen vajaatoiminnan seulonnassa, seurannassa ja diagnostiikassa. Yhdistys suositteleekin, että tämän taustalla olevia mekanismeja tutkitaan enemmän.

Hammaslääketieteen opiskelijat tutustuvat uuteen opetusteknologiaan

September 18, 2020 | News

BRISBANE, Australia: Terveydenhuollon koulutuksessa on otettu jännittävä edistysaskel. Hammaslääketieteen opiskelijat ja sairaanhoitajat ovat kokeilleet lisätyn todellisuuden teknologiaa kehittääkseen taitojaan ja osaamistaan. Lisätty todellisuus poikkeaa virtuaalitodellisuudesta siinä, että virtuaalitodellisuuden tarjotessa täysin keinotekoisen ympäristön, lisätty todellisuus on tietokoneella luotua sisältöä, joka näkyy päällekkäisenä todellisen, fyysisen ympäristön kanssa. Lisätyssä todellisuudessa oppilaat käyttävät virtuaalitodellisuuden tapaan virtuaalilaseja.

Tutkijat kehittävät älypuhelinsensoria hammaskivun havaitsemiseksi

July 7, 2020 | News

MANSFIELD, Connecticut, USA: Connecticutin yliopistossa tutkitaan parhaillaan uutta tapaa kuvata hammaskipua kvantitatiivisesti ja kehittää potilasystävällinen älypuhelinsensori sen mittaamiseksi. Endodontian osaston ja Biolääketieteen tekniikan laitoksen tutkijat ovat saaneet rahoituksen tutkimusta varten.

advertisement
EFP on avannut uuden verkkosivuston

July 1, 2020 | News

BRYSSELI, Belgia: European Federation of Parodontology, EFP:n verkkosivusto on paljon enemmän kuin pelkkä uudelleenstailaus tai päivitys. Suunnittelultaan, toimivuudeltaan ja navigoitavuudeltaan se on merkittävä edistysaskel. Sivuston lähestymistapa julkaisuihin, tapahtumiin, projekteihin ja materiaaleihin on erilainen kuin aiemmin. EFP tarjoaa palveluitaan hammasalan ammattilaisille, järjestöille, terveydenhuollon työntekijöille ja yleisölle.

Tutkimus kyseenalaistaa parodontaalihoidon vaikutuksen verenpainetautiin

June 29, 2020 | News

LONTOO, UK: Keskustelu parodontiitin ja verenpainetaudin välisestä yhteydestä ei ole uusi ilmiö. Tuoreimman tutkimuksen tekijät uskovatkin, että tarvitaan lisää satunnaistutkimuksia, koska edelleenkään ei ole tarpeeksi näyttöä parodontaalihoidon ja verenpaineen välisestä syy-seuraus-suhteesta.

Virvoitusjuomat — yhdistävä tekijä ylipainon ja hampaiden eroosion välillä

June 24, 2020 | News

LONTOO, UK: Ruokavaliosta tai mahahapoista johtuva ennenaikainen hampaiden kuluminen on kolmanneksi yleisin hammassairaus karieksen ja parodontiitin jälkeen. Lontoon King's Collegen tutkijoiden uusi tutkimus valottaa hampaiden kulumisen ja aikuisten ylipainon välistä suhdetta, ja kuinka sokerilla makeutetut happopitoiset juomat ovat molempia yhdistävä tekijä.

Tutkijat peräänkuuluttavat huolellisempaa jätehuoltoa vastaanotoille

June 24, 2020 | News

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Harvardin yliopiston Worldwide Week -teemaviikon aikana Harvardin yliopiston Hammaslääketieteen laitoksen tutkijat kiinnittivät huomion ympäristön ja suun terveyden väliseen yhteyteen. Tutkijat uskovat, että hammasalalla on merkittävä vaikutus myös ympäristötekijöihin, mitkä puolestaan vaikuttavat vastavuoroisesti suun terveyteen. Siksi onkin ratkaisevan tärkeää hoitaa hammashoidossa syntyviä jätteitä huolellisesti.

Hidas hammashoito pyrkii voimaannuttamaan potilaita

June 22, 2020 | News

LUCERNE, Sveitsi: Hidas hammashoito on kansainvälisen kliinikkoryhmän kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on vähentää hammaslääkäreihin kohdistuvia suorituspaineita ja tarvetta saavuttaa tuloksia välittömästi, minkä taustalla on usein hammasalan luomat odotukset. Konsepti perustuu neljään keskeiseen yleismaailmalliseen periaatteeseen, joita potilaat voivat käyttää tarkistuslistanaan. Konseptin tarkoituksena on voimaannuttaa potilaita ja saada heidät luottamaan siihen, että heidän turvallisuuteensa, hyvinvointinsa ja mukavuuteensa ovat hyvissä käsissä. Lisäksi potilaita yritetään saada ymmärtämään paremmin hammashoitoa.

Tutkimuslöytö saattaa auttaa kehittämään vahvempia ja kestävämpiä täytemateriaaleja

June 16, 2020 | News

EDMONTON, Alberta, Kanada/LONTOO, U.K.: Yli 2,3 miljardin ihmisen arvioidaan kärsivän karieksesta ja siksi mahdolliset edistysaskeleet hampaiden paikkausmateriaaleissa voivat hyödyttää merkittävää osaa maailman väestöstä. Tutkimalla tiettyjen komposiittimateriaalien rakennetta kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt löytänyt menetelmän, jonka avulla näiden materiaalien ominaisuuksia voidaan hyvinkin parantaa.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International