Dental Tribune Finland

AAE:n lausunto: Älkää viivyttäkö endodontista hoitoa

By Dental Tribune USA
January 18, 2021

CHICAGO, ILLINOIS, USA: American Association of Endodontists (AAE) ilmoitti tuoreessa lausunnossaan, että vaikeutuvasta koronavirustilanteesta ja kiristyneistä rajoituksista huolimatta hampaiden endodontista hoitoa ei tule lykätä.

”On täysin turvallista käydä endodontilla hammaskipujen yllättäessä saamassa hoitoa juurikanaviin liittyviin ongelmiin”, AAE ilmoittaa. ”Uskomme vakaasti, että endodontinen hoito voidaan tehdä edelleen turvallisesti. Lisäksi  haluamme korostaa, ettei hoitoa ei pidä viivyttää, vaikka niin monet muut elämän osa-alueet ovat pysähdyksissä. Tämän tärkeän hoidon lopettaminen voi aiheuttaa vaaran niin suun- kuin yleisterveydelle.

” Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC)  mukaan tähän mennessä ei ole tiedossa ainuttakaan dokumentoitua  koronavirustartuntaa hammashoidon yhteydessä. Lisäksi The Journal of the American Dental Association -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin koronaviruksen prevalenssin  hammaslääkäreiden keskuudessa olevan alle prosentti. ADA Science and Research Institute -tutkimuslaitoksen ja ADA Health Policy-instituutin tutkijat keräävät edelleen tietoja tartunnoista. Ennakkotietojen mukaan hammaslääkäreiden kuukausittainen insidenssi on pysynyt alle yhdessä prosentissa.

” Tästä johtuen hyvää suun terveyttä, joka puolestaan on yhteydessä yleisterveyteen, ei pitäisi uhrata pyrkiessämme pysäyttämään koronan leviämisen. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus ovat keskeisiä huolenaiheita. Juurihoidon asiantuntijat ovat tunnollisesti noudattaneet ADA:n ja CDC:n suosituksia heti pandemian alusta lähtien. Lisäksi on tärkeää panna merkille, että jopa keväällä 2019 covid-19 pandemian alussa kiireellistä hoitoa tarjosi  yli 90 prosenttia endodontisista vastaanotoista. Infektioiden hallinta on jo kauan  ennen koronavirusta ollut osa  säännöllistä toimintaa. Vahvistettuamme edelleen menettelytapojamme voimme sanoa luottavaisin mielin, että endodontien vastaanotot ovat turvallisempia kuin koskaan.

” Haluamme myös erityisesti korostaa, että mahdollisten uusienkin koronavirusaaltojen aikana on erittäin tärkeää ottaa kiireellisissä tapauksissa yhteyttä suoraan endodontiin. Hätänumeroon ei pidä soittaa, koska näinä aikoina on erityisen tärkeää pitää ensiapupoliklinikat toimintakykyisinä. Vierailemalla AAE:n findmyendodontist.com-sivustolla potilaat löytävät helposti alueellaan toimivan endodontin.”

”Pysymme edelleen alkuperäisen julkilausumamme takana, ja kutsumme sekä yleisöä että omia jäseniämme vierailemaan sivuillamme (aae.org/potilaat/covid/ )  lukemassa tietoa koronaviruksesta. Suosittelemme myös tutustumaan AAE:n puheenjohtaja Alan H. Gluskinin videoviestiin.”

(Lähde:AAE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International