Aasian ja Tyynenmeren alueen implantti- ja abutmenttimarkkinoiden ennustetaan kasvavan

Search Dental Tribune

Aasian ja Tyynenmeren alueen implantti- ja abutmenttimarkkinoiden ennustetaan kasvavan

Selvityksen mukaan Aasian ja Tyynenmeren väestön ikääntyminen edistää implanttimarkkinoiden kasvua. (Kuva: RossHelen prod/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

to, 3 helmikuu 2022

Tallenna

Vancouver, Kanada: Maailmanlaajuisen pandemian seurauksena hammashoidon toimenpiteitä kuten implanttihoitoja joko peruttiin tai siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. Tämä vaikutti sekä hammaslääkäriasemien toimintaan että implanttimarkkinoihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan Aasian ja Tyynenmeren alueen hammasimplantti- ja abutmenttimarkkinoiden odotetaan kuitenkin elpyvän ja kasvavan vuoteen 2027 mennessä 1,8 miljardiin dollariin.

Terveydenhuollon konsultointi- ja markkinatutkimusyritys iData Researchin kokoamassa raportissa todetaan, että yksi kasvun avaintekijöistä on alueen väestön ikääntyminen. Raportissa todetaan, että kyseessä on ”mielenkiintoinen trendi, joka on nähtävissä kaikkialla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla”. Jopa Japanissa, missä väestön kokonaismäärä laskee, väestön ikääntyminen kuitenkin vaikuttaa kokonaismarkkinoihin.

Maaliskuussa 2021 julkaistun raportin mukaan Malesiassa on noin 3,5 miljoonaa yli 65 –vuotiasta ihmistä. Australiassa kesäkuussa 2020 julkaistussa raportissa todettiin, että noin 16 prosenttia maan kokonaisväestöstä on yli 65 -vuotiaita ja että osuus kasvaa 25 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Pandemian vuoksi hammasimplanttien ja abutmenttien maailmanmarkkinat laskivat vuonna 2020 yli 36 prosenttia vuoden 2019 tasoon verrattuna. Markkinoiden ennustetaan kuitenkin palaavan pandemiaa edeltäneelle tasolle vuoden 2022 loppuun mennessä ja jatkavan kasvuaan. Aasian ja Tyynenmeren alueella tämän kasvun taustalla ovat väestön ikääntyminen ja siitä seuraava kasvava tarve korjaavalle hammashoidolle.

Toinen keskeinen tekijä alueen markkinoiden kasvussa on suun terveyteen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen. iData Research raportin mukaan: ”Hammashoidon merkityksen kasvaessa kehittyvissä talouksissa myös kosmeettisen ja esteettisen hammashoidon sekä alan tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan.” Tämä trendi voidaan nähdä esimerkiksi Singaporen kaltaisissa maissa, missä kansallinen ”National Dental Centre Singapore” on käynnistänyt projektin lisäämään tietoisuutta suunterveydestä ja ryhtynyt diagnosoimaan yli 40 –vuotiaiden suusairauksia.

Intian kaltaiset kehittyvät taloudet keskittyvät myös suun terveyteen. iData Research -raportissa todetaankin, että Intian hammasimplanttimarkkinoiden koon ennustetaan nousevan 120 miljoonaan dollariin vuonna 2021. ”Intian markkinoiden odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2027 mennessä ja nousevan 328 miljoonaan dollariin” raportissa todetaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement