Dental Tribune Finland

EFP on avannut uuden verkkosivuston

By Dental Tribune Finland
July 01, 2020

BRYSSELI, Belgia: European Federation of Parodontology, EFP:n verkkosivusto on paljon enemmän kuin pelkkä uudelleenstailaus tai päivitys. Suunnittelultaan, toimivuudeltaan ja navigoitavuudeltaan se on merkittävä edistysaskel. Sivuston lähestymistapa julkaisuihin, tapahtumiin, projekteihin ja materiaaleihin on erilainen kuin aiemmin. EFP tarjoaa palveluitaan hammasalan ammattilaisille, järjestöille, terveydenhuollon työntekijöille ja yleisölle.

Oral Health & Gum Hub tarjoaa suurelle yleisölle runsaasti tieteeseen perustuvaa tietoa parodontiitin sekä peri-implantiitin ehkäisystä ja hoidosta. Potilaille tarkoitetussa osiossa on myös helppo ienterveyden itsearviointityökalu sekä hyödyllisiä videoita suuhygieniasta sekä parodontiitin ja peri-implantiitin hoidosta.

Kampanjat, uutiset, tapahtumat, julkaisut ja koulutus ovat verkkosivuston keskeisiä alueita. Verkkosivustolla on potilaille ja toimittajille omat osionsa sekä rajattu osio EFP:n jäsenille. Lisäksi sivusto sisältää kaiken oleellisen tiedon järjestöstä. Nyt kaikkien on myös mahdollista tilata EFP:n uutiskirje vaikka eivät olisikaan hammasalan ammattilaisia tai jäseninä EFP:hen kuuluvassa järjestössä. Tämä näkyy myös potilaille ja maallikoille tarkoitetussa laajennetussa osiossa.

”Verkkosivustomme www.efp.org tarjoaa ainutlaatuisen kävijäkokemuksen yli 16 000 jäsenellemme ympäri maailmaa sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita parodontologiasta tai implantologiasta. Erityinen, potilasystävällinen, osio on tarkoitettu maallikoille” selittää EFP :n puheenjohtaja tohtori Xavier Struillou.

Hän jatkaa: ”Kaiken kaikkiaan tämä uusi verkkosivusto antaa eri kohdeyleisöillemme uuden tavan tarkastella EFP:tä sekä ienterveyttä”.

”Verkkosivustolla on uudistunut ilme ja navigointiarkkitehtuuri mikä parantaa käyttäjäkokemusta”, lisää EFP:n viestintäkomitean puheenjohtaja Tiernan O'Brien. ”Verkkosivustolla olemme onnistuneet luomaan oikean tasapainon EFP:lle globaalina terveysalan instituutiona, akateemisena elimenä, potilasresurssina, kansallisten tieteellisten järjestöjen yhteisönä, uutistoimistona sekä EFP:n aktiivisena toimistotilana. Haasteemme oli luoda verkkosivusto, joka sisältäisi kaikkia näitä piirteitä samanaikaisesti.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International