Dental Tribune Finland

FDI:n tutkimuksessa korostuvat pakolaisten vaikeudet saada hammashoitoa

SAN FRANCISCO, USA: Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaiskomissaarin viimeisen arvion mukaan maailmassa on yli 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Näistä 26 miljoonaa on luokiteltu pakolaisiksi. FDI:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus pakolaisille eri puolilla maailmaa on erittäin huono ja sitä rajoittavat monet taloudelliset, kulttuuriset ja psykologiset esteet.

Kesäkuussa 2019 FDI pyysi kansallisia jäsenjärjestöjään selvittämään pakolaisten suusairauksien taakkaa ja missä määrin kussakin maassa pakolaisille tarjotaan rutiininomaisesti suun terveyskasvatusta ja mahdollisuutta päästä hammashoitoon. FDI sai kaiken kaikkiaan 102 vastausta.

Vastanneista 44 % oli tietoisia siitä, että pakolaisten saatavilla oli hammaslääkäripalveluita. Kuitenkin vain 4 % raportoi, että pakolaisille tarjotaan suun hoidon tarpeen seulontaa heidän saapuessaan maahan. Lisäksi alle puolet kyselyyn vastanneista oli mukana toimissa, joilla pakolaisten suunhoitoa olisi priorisoitu.

FDI:n kansanterveyskomitean jäsen tohtori Elham Kateeb Palestiinasta johti kartoitusta. Kysyttäessä, mitä hän toivoi saavuttavansa hankkeen avulla, Kateeb sanoi: ”Toivomme voivamme työskennellä kansallisten hammaslääkärijärjestöjen, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja pakolaisten kanssa löytääksemme yhteisiä ratkaisuja suun terveyden edistämiseksi.”

Monilla pakolaisilla on rajallinen pääsy hammashoitoon ja ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin. Pakolaisten hammashoidolle on erilaisia esteitä, joihin voivat kuulua hoitokustannukset, hammasvakuutuksen puute, hammaslääkärien rajallinen saatavuus, heikko tietous suun terveydenhoidosta, kielimuuri sekä muut kulttuuriset ja psykologiset esteet.

FDI käynnisti vuonna 2018 hankkeen pakolaisten suun terveyden ja hoidon edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa eri maiden kokemuksista pakolaisten hammashoidosta ja asiaan liittyvistä mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisuista. Tavoitteena oli myös kerätä asiaan liittyvää epidemiologista tietoa. Kartoituksen avulla voidaan kehittää kliinisiä, poliittisia ja yhteiskunnallisia suosituksia pakolaispotilaiden suun terveyden parantamiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International