Dental Tribune Finland

Hammasimplanttikoulutusta omaan tahtiin: ITI tarjoaa joustavia online kursseja

BASEL, Sveitsi: International Team for Implantology (ITI) tarjoaa koulutusohjelmansa ITI Online Curriculum perustason hammasalan ammattilaisille, joille implantologia on vielä uutta, tai jotka haluavat parantaa tietojaan ja taitojaan alalta. Verkkomoduulit antavat osallistujille mahdollisuuden oppia joustavasti kotoa käsin saadakseen täydennyskoulutuspisteitä. Tämä on erityisen kätevää näinä COVID-19-infektion aikoina.

ITI Online Curriculum on yleismaailmallisesti standardisoitu koulutusohjelma perustutkintoa suorittaville, jatko-opiskelijoille, yleislääkäreille, erikoishammaslääkäreille tai suuhygienisteille, jotka haluavat oppia lisää implantologiasta tai erikoistua siihen. Koulutusohjelman perustaso tarjoaa laajan teoreettisen tietämyksen implantologiasta. Sen keskeinen etu on joustavuus, koska hammaslääkärit voivat opiskella kotoa käsin omaan tahtiinsa. Kliinistä harjoittelua lukuun ottamatta koko koulutusohjelma voidaan suorittaa verkossa.

ITI Academy on kattava verkko-oppimisalusta, joka tarjoaa hammaslääketieteen ammattilaisille tietoa koulutustuotteista, työkaluista ja toiminnoista noudattaen korkeita täydennyskoulutuksen standardeja. Perustason 35 oppimismoduulia käsittelevät mm. seuraavia aiheita: ”Johdatus implantologiaan”, ”Strukturoitu arviointi ja hoidon suunnittelu” sekä ”Kirurginen suunnittelu ja toimenpiteet”.

Suoritettuaan perustason osallistujat voivat jatkaa keskitasolle, joka perustuu aiemmin opitulle tiedolle. Kliiniset harjoitukset antavat ensikäden kokemusta potilaiden hoidosta. Kolmatta, edistynyt tasoa, kehitetään parhaillaan. Siinä opiskelijat tutustuvat itsenäisesti potilastapauksiin.

Kun ITI Online Curriculum, sen arvioinnit ja kokeet on suoritettu onnistuneesti, osallistujille myönnetään täydennyskoulutusopintopisteitä sekä virallinen ITI-todistus implantologiassa.

”Olen juuri aloittanut työni hammaslääkärinä, ja minulla on hyvin vähän vapaa-aikaa, mutta haluan suuntautua implantologiaan. En löytänyt todella hyvää aloituskurssia aiheesta, mutta ITI Online -Curriculum tarjosi kaiken etsimäni: laajan teoreettisen pohjatiedon sekä erinomaisen verkko-oppimisalustan. Verkko-ohjelma antoi minulle mahdollisuuden hallita aikaani joustavasti, ja olen nyt täysin mukana ITI:n elinikäisen oppimisen lähestymistavassa”, sanoo ohjelman osanottaja Susan Clarke Reginasta Kanadasta.

International Team for Implantology:llä on parasta aikaa käynnissä kampanja, joka tarjoaa 500 dollarin alennuksen kaikille uusille ITI Online Curriculum:in osallistujille. Kurssista kiinnostuneet hammaslääketieteen ammattilaiset saavat lisätietoja ohjelmasta sekä kurssille ilmoittautumisesta osoitteesta www.iti.org/iti-online-curriculum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International