Dental Tribune Finland

Hidas hammashoito pyrkii voimaannuttamaan potilaita

LUCERNE, Sveitsi: Hidas hammashoito on kansainvälisen kliinikkoryhmän kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on vähentää hammaslääkäreihin kohdistuvia suorituspaineita ja tarvetta saavuttaa tuloksia välittömästi, minkä taustalla on usein hammasalan luomat odotukset. Konsepti perustuu neljään keskeiseen yleismaailmalliseen periaatteeseen, joita potilaat voivat käyttää tarkistuslistanaan. Konseptin tarkoituksena on voimaannuttaa potilaita ja saada heidät luottamaan siihen, että heidän turvallisuuteensa, hyvinvointinsa ja mukavuuteensa ovat hyvissä käsissä. Lisäksi potilaita yritetään saada ymmärtämään paremmin hammashoitoa.

Aiemmin tänä vuonna julkaistun raportin mukaan Isossa Britanniassa hammaslääkärit kärsivät paljon stressistä ja loppuun palamisesta. Raportissa ehdotetaan, että tulevaisuudessa ei pitäisi keskittyä pelkästään yksittäisiin ratkaisuihin, kuten stressinhallintaan, vaan myös etsiä globaaleja ratkaisuja esimerkiksi työympäristön muutoksiin. Hitaan hammaslääketieteen hitaampi hoitotahti parantaisi potilasturvallisuutta sekä vähentäisi hammaslääkärien kokemaa ahdistusta.

” Hitaan hammashoidon neljä kulmakiveä ovat helposti tunnistettavissa, ja niiden avulla potilaat voivat vaikuttaa omaan turvallisuuteensa ja hyvinvointiinsa hammaslääkärissä. Kehotamme kaikkia pitämään kiinni siitä, että heille selitetään riittävän paikallispuudutuksen vaatima aika ja että kaikki hygienian osa-alueet otetaan huomioon”, toteaa tohtori Miguel Stanley, toinen Hitaan hammashoidon perustajista. ”Vaikka voimme toki olettaa, että tämä kaikki tapahtuu muutenkin - ja useimmiten näin onkin – Hidas hammashoito kuitenkin kannustaa potilaita  myös itse vaikuttamaan hoitotilanteisiin”, hän kommentoi.

”Vaikka olin luonut  laajan asiakaskunnan ja intohimollani ja rakkaudellani hammaslääketieteeseen, huomasin olevani uupunut ja kykenemätön selviytymään kasvavasta potilastaakasta. Minulle kävi pian ilmi, että tarvitsin aikaa, mikä on olennaista voidakseni tarjota parhaan mahdollisen hoidon potilailleni”, toteaa tohtori Rhona Eskander, yksi Hitaan hammaslääketieteen -lähettiläistä.

”Sitten törmäsin hitaaseen hammaslääketieteeseen — hammaslääketieteen huippuosaamisen ruumiillistumaan. Mitään kompromisseja ei saa tehdä: Tein pian aktiivisia muutoksia varmistaakseni, että potilaani saisivat parhaan mahdollisen hoidon. Tämä on alusta, jota on odotettu kauan, ja minulla on kunnia olla mukana potilaskeskeisen lähestymistavan kehittämisessä”, hän jatkaa.

Hitaan hammaslääketieteen neljä kulmakiveä koskevat hoitotilan desinfiointia, potilaan tietoon perustuvaa suostumusta, paikallispuudutusta ja kofferdamkumilla eristämistä.

Potilas voi esittää seuraavat kysymykset:

  • Onko vastaanotto desinfioitu perusteellisesti?
  • Onko riskit ja hyödyt selitetty ja olenko minä, potilas, allekirjoittanut suostumuslomakkeen?
  • Toimiiko paikallispuudutus?
  • Käytetäänkö kofferdamkumia aina tarvittaessa ristikontaminaation estämiseksi?

https://www.slowdentistry.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International