Internet-riippuvuudella yhteys japanilaisten teini-ikäisten kariesongelmiin

Search Dental Tribune

Internet-riippuvuudella yhteys japanilaisten teini-ikäisten kariesongelmiin

Japanilaiset tutkijat havaitsivat, että yli neljäsosa heidän tutkimusaineistoonsa kuuluneista lukiolaisista kärsi Internet-riippuvuudesta ja että tämä tila oli esteenä suun hyvän hoidon ylläpitämiselle. (Kuva: leungchopan/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ti, 8 marraskuu 2022

Tallenna

TOKIO, Japani: Japanilaisia lukiolaisia koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että internet-riippuvuudesta kärsivillä ilmenee todennäköisemmin kariesta tai puuttuvia hampaita. Syynä tähän ovat internet-riippuvuuteen liittyvät epäterveelliset elämäntavat, joilla on suora vaikutus karieksen esiintyvyyteen.

Tutkimukseen osallistuneista 1526 lukiolaisesta yli neljäsosa (26 %) luokiteltiin Internet-riippuvaisiksi. Tulokset perustuivat kohdehenkilöiden internet-riippuvuustesteissä antamiin vastauksiin. Tutkijat havaitsivat, että internet-riippuvuudesta kärsivillä oli enemmän reikiintyneitä tai puuttuvia hampaita ja enemmän paikkoja pysyvissä hampaissaan.

Internet-riippuvuuteen liittyi kohderyhmässä epäterveellisiä elämäntapatekijöitä, kuten lyhyt unen kesto, myöhäisillan napostelu, epäsäännölliset ateria-ajat sekä virvoitusjuomien ja makeiden ruokien runsas käyttö. Lisäksi todettiin, että Internet-riippuvaiset harjasivat hampaansa harvemmin tai jättivät hampaiden harjauksen väliin ennen nukkumaanmenoa.

Tutkijat arvelivat, että internet-riippuvaiset nuoret pihistävät suuhygieniassa maksimoidakseen internetin käytön: "Tutkimustuloksemme osoittavat, että internet-riippuvuus vaikeuttaa hyvän suuhygienian ylläpitämistä."

Tutkijoiden mukaan huono suuhygienia kiihdyttää plakin kertymistä sekä bakteeritoimintaa, mikä vuorostaan johtaa karieksen lisääntymiseen. Epäterveelliseen elämäntapaan liittyvä plakkikontrollin menettäminen onkin juuri keskeinen syy karieksen lisääntymiselle internet-riippuvuudesta kärsivien keskuudessa.

On epäselvää, voidaanko tutkimustuloksia soveltaa Japanin muille alueille. Tutkijoiden mukaan asian selvittämiseksi tarvitaankin vielä lisää pitkittäistutkimuksia.

Tutkimus “Associations among internet addiction, lifestyle behaviors, and dental caries among high school students in Southwest Japan” julkaistiin Scientific Reports –verkkojulkaisussa 15.10 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement