DT News - Finland - Keinotekoinen hermoverkko ennustaa juurihoidon postoperatiivista kipua

Search Dental Tribune

Keinotekoinen hermoverkko ennustaa juurihoidon postoperatiivista kipua

Juurikanavahoitoja pidetään yleisesti kivuliaina. Yksilöllinen leikkauksen jälkeinen hoito voisi tarjota helpotusta monille potilaille. (Kuva: G-Stock Studio/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 18 lokakuu 2021

Tallenna

Kiina, Wuhan: Potilaat kärsivät usein postoperatiivisesta kivusta, minkä vuoksi hammaslääkäreillä on suuri tarve tiedolle täsmävaikutteisista kipulääkkeistä. Tuoreessa tutkimuksessa hyödynnettiin keinotekoista hermoverkkoa (ANN), jolla ennakoitiin juurikanavahoidon jälkeistä kipua (RTC). Ennakoinnilla on lääkäreille kliinistä merkitystä hoidon laadun parantamisessa, hoitosuunnitelmien optimoinnissa sekä pyrittäessä vähentämään lääketieteellisiä kiistoja.

Luontoa mallintavien algoritmien joukossa ANN:n kehitys on ollut nopeinta. ANN on ihmisen aivojen rakennetta ja toimintaa mukaileva järjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisten ennustetekijöiden välisten suhteiden analysoimiseen. Valitsemalla oikeat hermoverkon rakenteet mallinnukseen ANN:a voidaan käyttää lääketieteellisten tulosten ennustamiseen, sairauksien diagnosointiin, ennusteiden laatimiseen sekä kliiniseen päätöksentekoon.

Tutkimusten mukaan ANN voi tunnistaa tärkeitä muuttujia ja ennustaa huomattavan tarkasti postoperatiivisen kivun. Wuhanin yliopistossa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli arvioida backpropagation (BP) eli vastavirta-algoritmin tarkkuutta ennustaa juurikanavahoidon jälkeistä postoperatiivista kipua.

BP-hermoverkkomalli kehitettiin hyödyntäen MATLAB 7.0 hermoverkkotyökaluja. Tutkijat onnistuivat löytämään yhteyden 13 parametrin (mm. henkilökohtaiset tekijät, tulehdustekijät ja operatiiviset toimenpiteeseen liittyvät tekijät) sekä potilaan juurihoidon jälkeisen postoperatiivisen kivun välillä.

Tätä hermoverkkomallia harjoitettiin ja testattiin 300 juurihoidon läpikäyneen potilaan tiedoilla. Näistä tapauksista 210, 45 ja 45 valittiin koulutus-, tietojen validointi- ja testinäytteiksi ennusteen tarkkuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen vetäjät Xin Gao ja Xing Xin ja heidän ryhmänsä havaitsivat, että tämän BP hermoverkkomallin tarkkuus oli 95,6% juurihoidon jälkeisen postoperatiivisen kivun ennustamisessa.

Tutkijat päättelivät, että BP-hermoverkkomallia voitaisiin käyttää postoperatiivisen kivun ennakoimiseen juurihoidon jälkeen. Menetelmää käytetäänkin ehkä tulevaisuudessa kliinisenä vertailukohtana.

Tutkimus “Predicting postoperative pain following root canal treatment by using artificial neural network evaluation” julkaistiin 26.8. 2021 Scientific Reports –lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement