Norjalaisten ja suomalaisten hammaslääkäreiden näkemyksiä teräskruunuista

Search Dental Tribune

Norjalaisten ja suomalaisten hammaslääkäreiden näkemyksiä teräskruunuista

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Norjalaiset ja suomalaiset hammaslääkärit totesivat koulutuksen puutteen yleisimmäksi syyksi sille, että he eivät käytä teräskruunuja korjaavassa hammashoidossa. (Kuva: aodaodaodaod/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma, 1 marraskuu 2021

save

Teräskruunuja suositellaan käytettäväksi sellaisten nuorten korjaavassa hammashoidossa, joilla on vakava kariesongelma, murtuneita hampaita tai hampaiden kehityshäiriötä. Suosituksista ja hyvistä kliinisistä kokemuksista huolimatta yleishammaslääkärit eivät kuitenkaan juurikaan käytä teräskruunuja vaan suosivat mieluummin hampaiden poistoja sekä perinteisempiä paikkausmateriaaleja. Itä-Norjan Suunterveyden Keskus, Pohjoismainen Hammasmateriaalien Instituutti (NIOM) Oslosta sekä Helsingin yliopisto ovat selvittäneet norjalaisten ja suomalaisten hammaslääkärien näkemyksiä teräskruunuista.

Norjan julkisessa hammashuollossa työskenteleville yleishammaslääkäreille ja erikoishammaslääkäreille lähetettiin toukokuussa 2018 digitaalinen kysely. Myöhemmin helmikuussa 2019 sama kysely lähetettiin Suomen Hammaslääkäriseuran jäsenille. Kyselyssä tiedusteltiin, ovatko he käyttäneet teräskruunuja ja millä indikaatiolla. Lisäksi kyselyssä arvioitiin syitä, miksi em. kruunuja ei ole käytetty sekä hammaslääkäreiden käsityksiä niiden käyttöä koskevista eduista ja ongelmista sekä mahdollista lisäkoulutuksen tarvetta. Vastauksista analysoitiin 574 Norjasta ja 765 Suomesta.

Tutkimukseen osallistuneista norjalaisista 12,0 % ja suomalaisista 12,9 % ilmoitti käyttävänsä  teräskruunuja. Kruunujen tärkeimpänä etuna etu pidettiin sitä, että ne säilyttävät hyvin funktionsa ja ylläpitävät purentaa. Yleisimmin ilmoitettuja haasteita olivat kruunun sovittaminen sekä esteettiset kysymykset. Enemmistö niistä, jotka eivät käyttäneet teräskruunuja, ilmoittivat syyksi puutteellisen käytännön harjoittelun. Lisäinformaatiolle ja käytännön koulutukselle katsottiinkin olevan tarvetta.

Tutkijat totesivat, että vaikka norjalaiset ja suomalaiset hammaslääkäri ymmärsivät teräskruunujen edut nuorten potilaiden poskihampaiden korjaamisessa, ne ovat silti edelleen harvinainen hoitovalinta.

Suurin osa vastaajista piti koulutusta puutteellisena ja olivatkin kiinnostuneita saamaan lisäkoulutusta. Tutkimuksen tekijät toteavat: ”opetuksen tulisi sisältää enemmän tietoa  teräskruunujen käytöstä ja lisäksi myös yleishammaslääkäreille tulisi olla tarjolla enemmän tietoa ja käytännön koulutusta aiheesta”.

Tutkijat lisäävät: ”Hammaslääkärit saattavat tutkimuksen ansiosta oppia paremmin luottamaan teräskruunuihin ja lisäämään niiden käyttöä.”

Tutkimus “Stainless-steel crowns in children: Norwegian and Finnish dentists’ knowledge, practice and challenges” julkaistiin 12.4. 2021 BMC Oral Health –verkkoliitteessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement