P-Irlannin British Dental Association: Vaiheittainen luopuminen hammasamalgaamista on mahdotonta

Search Dental Tribune

P-Irlannin British Dental Association: Vaiheittainen luopuminen hammasamalgaamista on mahdotonta

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Pohjois-Irlannin hammaslääkäriliitto esittää, että amalgaamin käytön vaiheittaisen luopumisen sijaan vaiheittainen vähentäminen on ainoa toteuttamiskelpoinen toimintamalli . (Kuva: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

ma, 3 toukokuu 2021

save

Belfast, UK: Vaiheittainen luopuminen hammasamalgaamin käytöstä on parhaillaan käynnissä useissa maissa. Luopuminen johtuu osittain amalgaamin haitallisista ympäristövaikutuksista. British Dental Associationin (BDA) Pohjois-Irlannin osasto on julkaissut julkilausuman, jossa se pyytää, että Euroopan komissio harkitsee uudelleen suunnitelmiaan luopua amalgaamista vuoteen 2030 mennessä ja esittää, että se saattaisi lopulta jopa ”kasvattaa terveyseroja” ja ”horjuttaa jo valmiiksi ankaran paineen alla olevia terveydenhuoltojärjestelmiä”.

Vaikka amalgaamia on jo pitkään käytetty täytemateriaalina hammaslääketieteessä, sillä saattaa kuitenkin olla kielteisiä ympäristövaikutuksia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston ja Euroopan unionin mukaan amalgaamista saattaa erityisesti  aiheutua terveysriskejä tietyille ryhmille kuten lapsille ja raskaana olevat naisille. Tämän vuoksi Euroopan yhteisön Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamassa raportissa suositellaan hammasamalgaamin käytön täydellistä lopettamista ja arvioidaan sen olevan ”teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ennen vuotta 2030”.

Raportin julkaisemisen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta, mutta ammattiliittojen mukaan vaiheittainen luopuminen amalgaamista koskisi edelleen Pohjois-Irlannissa toimivia hammaslääkäreitä. Pohjois-Irlannin hammaslääkäriliitto toteaa lausunnossaan, että ”vaiheittaisen alasajon sijasta vaiheittainen vähentäminen on ainoa toteuttamiskelpoinen toimintamalli”.

”Hammaslääkäreillä on jatkossakin oltava käytössään laaja valikoima paikkausmateriaaleja. Amalgaamille ei ole tällä hetkellä hyvää vaihtoehtoa, joka olisi kestävyydeltään, kustannustehokkuudeltaan ja helppokäyttöisyydeltään sen kaltainen”, yhdistys ilmoittaa.

Pohjois-Irlannin BDA lisää myös, että COVID-19 ”on muuttanut dramaattisesti hammasalaa, joten  ennen pandemiaa tehtyä soveltuvuustutkimusta on tarkasteltava uudelleen muuttuneessa tilanteessa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement