Dental Tribune Finland
News
Hammaslääketieteen opiskelijat tutustuvat uuteen opetusteknologiaan

September 18, 2020 | News

BRISBANE, Australia: Terveydenhuollon koulutuksessa on otettu jännittävä edistysaskel. Hammaslääketieteen opiskelijat ja sairaanhoitajat ovat kokeilleet lisätyn todellisuuden teknologiaa kehittääkseen taitojaan ja osaamistaan. Lisätty todellisuus poikkeaa virtuaalitodellisuudesta siinä, että virtuaalitodellisuuden tarjotessa täysin keinotekoisen ympäristön, lisätty todellisuus on tietokoneella luotua sisältöä, joka näkyy päällekkäisenä todellisen, fyysisen ympäristön kanssa. Lisätyssä todellisuudessa oppilaat käyttävät virtuaalitodellisuuden tapaan virtuaalilaseja.

Tutkijat kehittävät älypuhelinsensoria hammaskivun havaitsemiseksi

July 7, 2020 | News

MANSFIELD, Connecticut, USA: Connecticutin yliopistossa tutkitaan parhaillaan uutta tapaa kuvata hammaskipua kvantitatiivisesti ja kehittää potilasystävällinen älypuhelinsensori sen mittaamiseksi. Endodontian osaston ja Biolääketieteen tekniikan laitoksen tutkijat ovat saaneet rahoituksen tutkimusta varten.

advertisement
EFP on avannut uuden verkkosivuston

July 1, 2020 | News

BRYSSELI, Belgia: European Federation of Parodontology, EFP:n verkkosivusto on paljon enemmän kuin pelkkä uudelleenstailaus tai päivitys. Suunnittelultaan, toimivuudeltaan ja navigoitavuudeltaan se on merkittävä edistysaskel. Sivuston lähestymistapa julkaisuihin, tapahtumiin, projekteihin ja materiaaleihin on erilainen kuin aiemmin. EFP tarjoaa palveluitaan hammasalan ammattilaisille, järjestöille, terveydenhuollon työntekijöille ja yleisölle.

Tutkimus kyseenalaistaa parodontaalihoidon vaikutuksen verenpainetautiin

June 29, 2020 | News

LONTOO, UK: Keskustelu parodontiitin ja verenpainetaudin välisestä yhteydestä ei ole uusi ilmiö. Tuoreimman tutkimuksen tekijät uskovatkin, että tarvitaan lisää satunnaistutkimuksia, koska edelleenkään ei ole tarpeeksi näyttöä parodontaalihoidon ja verenpaineen välisestä syy-seuraus-suhteesta.

Virvoitusjuomat — yhdistävä tekijä ylipainon ja hampaiden eroosion välillä

June 24, 2020 | News

LONTOO, UK: Ruokavaliosta tai mahahapoista johtuva ennenaikainen hampaiden kuluminen on kolmanneksi yleisin hammassairaus karieksen ja parodontiitin jälkeen. Lontoon King's Collegen tutkijoiden uusi tutkimus valottaa hampaiden kulumisen ja aikuisten ylipainon välistä suhdetta, ja kuinka sokerilla makeutetut happopitoiset juomat ovat molempia yhdistävä tekijä.

advertisement
Tutkijat peräänkuuluttavat huolellisempaa jätehuoltoa vastaanotoille

June 24, 2020 | News

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Harvardin yliopiston Worldwide Week -teemaviikon aikana Harvardin yliopiston Hammaslääketieteen laitoksen tutkijat kiinnittivät huomion ympäristön ja suun terveyden väliseen yhteyteen. Tutkijat uskovat, että hammasalalla on merkittävä vaikutus myös ympäristötekijöihin, mitkä puolestaan vaikuttavat vastavuoroisesti suun terveyteen. Siksi onkin ratkaisevan tärkeää hoitaa hammashoidossa syntyviä jätteitä huolellisesti.

Hidas hammashoito pyrkii voimaannuttamaan potilaita

June 22, 2020 | News

LUCERNE, Sveitsi: Hidas hammashoito on kansainvälisen kliinikkoryhmän kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on vähentää hammaslääkäreihin kohdistuvia suorituspaineita ja tarvetta saavuttaa tuloksia välittömästi, minkä taustalla on usein hammasalan luomat odotukset. Konsepti perustuu neljään keskeiseen yleismaailmalliseen periaatteeseen, joita potilaat voivat käyttää tarkistuslistanaan. Konseptin tarkoituksena on voimaannuttaa potilaita ja saada heidät luottamaan siihen, että heidän turvallisuuteensa, hyvinvointinsa ja mukavuuteensa ovat hyvissä käsissä. Lisäksi potilaita yritetään saada ymmärtämään paremmin hammashoitoa.

Tutkimuslöytö saattaa auttaa kehittämään vahvempia ja kestävämpiä täytemateriaaleja

June 16, 2020 | News

EDMONTON, Alberta, Kanada/LONTOO, U.K.: Yli 2,3 miljardin ihmisen arvioidaan kärsivän karieksesta ja siksi mahdolliset edistysaskeleet hampaiden paikkausmateriaaleissa voivat hyödyttää merkittävää osaa maailman väestöstä. Tutkimalla tiettyjen komposiittimateriaalien rakennetta kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt löytänyt menetelmän, jonka avulla näiden materiaalien ominaisuuksia voidaan hyvinkin parantaa.

advertisement
Tutkijoiden kehittämä hammaskoje auttaa havaitsemaan kaviteettien varhaisia merkkejä

June 4, 2020 | News

GUANGZHOU, Kiina: Karieksen ja parodontiitin hallinnassa on tärkeää kariesvaurioiden varhainen havaitseminen. Kiinassa äskettäin kehitetty uusi hammaskoje saattaa helpottaa hammaslääkäreiden työtä korostamalla visuaalisesti tiettyjä suun terveydelle haitallisia bakteerien vapauttamia yhdisteitä.

Tutkijat selvittävät, mitkä hampaiston piirteet paljastavat geneettisen sukulaisuuden

May 29, 2020 | News

Koska ihmisen luustosta hampaat säilyvät parhaiten, monien eri tieteenalojen tutkijat usein tukeutuvatkin niihin selvittäessään muinaisten populaatioiden sukulaisuussuhteita. Kaksi tutkijaa on selvittänyt, mitkä hampaiston piirteet todennäköisimmin indikoivat geneettistä sukulaisuussuhdetta ja mitkä piirteet vuorostaan kertovat sopeutumisesta luonnonolosuhteisiin sekä luonnonvalinnasta.

FDI:n tutkimuksessa korostuvat pakolaisten vaikeudet saada hammashoitoa

May 27, 2020 | News

SAN FRANCISCO, USA: Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaiskomissaarin viimeisen arvion mukaan maailmassa on yli 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Näistä 26 miljoonaa on luokiteltu pakolaisiksi. FDI:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus pakolaisille eri puolilla maailmaa on erittäin huono ja sitä rajoittavat monet taloudelliset, kulttuuriset ja psykologiset esteet.

Hammasimplanttikoulutusta omaan tahtiin: ITI tarjoaa joustavia online kursseja

May 26, 2020 | News

BASEL, Sveitsi: International Team for Implantology (ITI) tarjoaa koulutusohjelmansa ITI Online Curriculum perustason hammasalan ammattilaisille, joille implantologia on vielä uutta, tai jotka haluavat parantaa tietojaan ja taitojaan alalta. Verkkomoduulit antavat osallistujille mahdollisuuden oppia joustavasti kotoa käsin saadakseen täydennyskoulutuspisteitä. Tämä on erityisen kätevää näinä COVID-19-infektion aikoina.

advertisement
”Tämä ammatti vaatii ääretöntä tarkkuutta ja keskittyneisyyttä”

May 22, 2020 | Advertorial

Magdalena Osiewicz on pitänyt omaa yksityisvastaanottoaan Puolan Krakovassa vuodesta 2010. Hän on työskennellyt myös assistenttina Jagiellonican yliopiston hammaslääketieteen laitoksella ja tutkijana Academisch Centrum Tandheelkundessa Amsterdamissa. Haastattelussa hän kertoo, mitä menestyminen hammaslääketieteessä vaatii ja miksi hän käyttää Kuraray Noritake Dental -tuotteita vastaanotollaan.

Asiantuntijat keskustelevat mikroskooppien eduista avoimessa webinaarissa

February 20, 2020 | News

Dental Tribune Study Clubin maksuttomassa webinaarissa keskiviikkona 26. helmikuuta asiantuntijat jakavat ammatillista osaamistaan ja tietämystään mikroskoopin avulla tehtävästä hammashoidosta. Webinaarin isäntänä toimii tohtori Fabio Gorni, joka on endodontian asiantuntija ja, joka on käyttänyt Leica Microsystemsin hammasmikroskooppeja jo vuosia. Tohtori Gorni esittelee, miten hän kykenee näkemään enemmän yksityiskohtia ja saavuttamaan parempia hoitotuloksia hammasmikroskoopilla - erityisesti vaikeissa tapauksissa.

Tupakoinnin lopettaminen saattaa vähentää hampaiden menettämisen riskiä

January 28, 2020 | News

SÃO PAULO, Brasilia: Tupakoinnin lopettamisen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti parodontaalihoidon lopputulokseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet tupakoinnin ja parodontiitista aiheutuvan hampaiden menettämisen välistä yhteyttä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole tutkittu tupakoinnin lopettamisen vaikutusta hampaiden menettämiseen. Siksi São Paulon yliopiston Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat äskettäin perehtyneet aiheeseen ja toteavat, että entisillä tupakoitsijoilla hampaiden menettämisen riski on alhaisempi kuin henkilöillä, jotka polttavat edelleen.

ADA:n mukaan antibiootit ovat turhia suurimmalle osalle hammassärkypotilaista

December 11, 2019 | News

CHICAGO, Ill., USA: American Dental Association on antanut juuri äskettäin uuden ohjeistuksen, jonka mukaan useimmissa tapauksissa antibiootteja ei enää suositella hammassäryn hoitoon. Tämä Journal of the American Dental Associationin marraskuun 2019 numerossa julkaistu ohjeistus vastaa ADA:n pitkäaikaista työtä antibioottien käytön valvonnassa ja sitoutumista Yhdysvaltain hallituksen Antimicrobial Resistance Challenge -ohjelmaan.

Dental Tribunen Suomen sivusto on avautunut

November 7, 2019 | News

Dental Tribune International ja Dental Mammoth Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avulla Dental Tribunen kansainvälinen sisältö julkistaan nyt yhteistyössä suomalaisille hammasalan ammattilaisille.

Uusi teknologia voi parantaa metallisten implanttien käytettävyyttä

November 4, 2019 | News

PITTSBURGH, US: Suotuisten ominaisuuksiensa ansiosta titaania käytetään laajalti hammasimplanteissa. Titaanista valmistetut implantit keräävät kuitenkin usein mikrobeja pinnoilleen, mikä voi johtaa kroonisiin infektioihin ympäröivässä kudoksessa tai jopa implantin menetykseen. Uudessa tutkimuksessa tutkijat ovat löytäneet tavan estää metalli-implanttien aiheuttamia sivuvaikutuksia hyödyntämällä sähkökemiallista hoitoa (ECT) parantamaan antibioottien kykyä hävittää mikrobeja. Tutkimus saattaa edistää sähkökemiallisten lähestymistapojen käyttöä sieni-infektioiden hoidossa.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International