DT News - Finland - Straumann SmileAward 2022 jaetaan kahdessa kategoriassa

Search Dental Tribune

Straumann SmileAward 2022 jaetaan kahdessa kategoriassa

Vuoden 2022 SmileAward-palkinnolla palkitaan hammaslääketieteen ammattilaisia Straumann-kategoriassa tarinoista, jotka koskevat hammaskaaren kuntoutusta (full-arch rehabilitation), tai ClearCorrect-kategoriassa potilaskertomuksista, jotka koskevat kalvohoitoja (clear aligner ). (Kuva: Straumann)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ke, 23 maaliskuu 2022

Tallenna

Basel, Sveitsi: Straumann uskoo hammashoidon vaikuttavuuteen. SmileAward-palkinnollaan yhtiö pyrkii palkitsemaan hammaslääkäreitä heidän potilaidensa elämään eniten vaikuttaneista hoidoista. Hammashoidon ammattilaisia kehotetaan lähettämään tämän vuoden kilpailuun inspiroivimmat potilastapauksensa 20.4.2022 mennessä.

Vuonna 2021 järjestettyyn ensimmäiseen kilpailuun osallistui 93 henkilöä 30 maasta, ja heidän kliiniset tapauksensa keskittyivät välittömään implantointiin.
Tämänvuotisessa kilpailussa hammaslääketieteen ammattilaisia pyydetään kertomaan, miten he ovat muuttaneet potilaidensa elämää. Tarkoituksena on osoittaa, miten hammaslääketieteen avulla voidaan palauttaa potilaan itseluottamus sekä parantaa hänen hyvinvointiaan. SmileAward 2022 palkitsee hammaslääketieteen ammattilaisia kahdessa eri kategoriassa; Straumann-kategoriassa hammaskaaren kuntoutuksesta (full-arch rehabilitation) potilastapauksista ja ClearCorrect-kategoriassa ortodontisista kalvohoito (clear aligner) -potilastapauksista.

Kilpailuun lähetettävien hakemusten  on sisällettävä kaikki oleelliset diagnostiset ja hoitoon liittyvät vaihe vaiheelta -kuvat. Lisäksi osallistujien on toimitettava 4 minuutin pituinen video, jossa on korkealaatuisia kliinisiä kuvia sekä hoidetun potilaan antama lausunto hoidosta.

Kaikista kriteerit täyttävistä potilastapauksista järjestetään julkinen äänestys 1.-10. toukokuuta. Toukokuun 10. päivän ja kesäkuun 1. päivän välisenä aikana hammaslääketieteen keskeisistä mielipidevaikuttajista koostuva tuomaristo valitsee kahdeksan parasta tapausta. Voittajat julkistetaan EuroPerio10-tapahtumassa, joka järjestetään 15.-18. kesäkuuta Kööpenhaminassa Tanskassa.

SmileAward 2022 -palkinnot

Voittajat voivat sijoittumisensa perusteella valita yhden palkinnon kolmesta eri palkintoluokasta - Straumannin materiaalia pro bono -potilastapauksia varten, hyväntekeväisyyslahjoituksia tai koulutusmahdollisuuksia. Kunkin kategorian parhailla on ainutlaatuinen tilaisuus saada potilastarinansa ammattilaisten editoitavaksi ja julkaistaviksi Straumannin mediakanavilla. Lisäksi he saavat kirurgista ja proteettista materiaalia kahta täydellistä pro bono -potilastapausta varten. Vaihtoehtoisesti he voivat valita 10 000 Sveitsin frangin suuruisen hyväntekeväisyyslahjoituksen kansalaisjärjestölle tai he voivat valita itselleen Virtuo Vivo -intraoraaliskannerin.

Lisätietoja löydettävissä:  Straumann SmileAward 2022 website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement