Dental Tribune Finland

Tieteentekijät tutkivat koronapotilailla esiintyvää halitoosia

By Dental Tribune International
February 08, 2021

BRNO, Tšekin tasavalta: Brnon Masaryk yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan äskettäin alkaneen halitoosin ja SARS-CoV-2 -infektion välillä saattaa olla yhteys.

Tri Abanoub Riad, Tšekin tasavallan National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (CEBHC-KT) tutkija, kertoo Dental Tribune Internationalille tästä tutkimuksesta. Abanoub Riadin mukaan hänen tutkimusryhmänsä on jo maaliskuussa 2020 ollut sitä mieltä, että suuontelo saattaa tarjota sopivan elinympäristön SARS-CoV-2:lle. Kiinalaisten helmikuisen tutkimuksen mukaan  xerostomia  ja ageusia ovat  koronaviruksen yllättäviä, mutta yleisiksi osoittautuneita oireita.

Toukokuun ja elokuun 2020 välisenä aikana yhteensä 18 potilasta hakeutui hoitoon erittäin pahanhajuisen hengityksen vuoksi, mikä aiheutti heille huomattavaa psykososiaalista ahdistusta”. Halitoosin intensiteettiä mitattiin objektiivisesti hyödyntämällä samaa laitetta, jota käytetään kroonisen halitoosin analysoinnissa ja hoidon seurannassa. Laite laskee haihtuvien rikkiyhdisteiden pitoisuuden miljardisosina. ”Arvioimme halitoosin intensiteettiä kahdesti: ensimmäisellä käynnillä ja kuukauden kuluttua. Tilastollisen analyysin mukaan halitoosin intensiteetti väheni myöhemmin merkittävästi suurimmalla osalla potilaista”, Riad toteaa.

Nämä löydökset ovat merkityksellisiä tulevaisuuden tutkimuksen kannalta. ”Tuloksemme tukevat hypoteesia, jonka mukaan SARS-CoV-2 pystyy laukaisemaan epiteelin muutoksia kielen dorsaalipuolella. Tämä johtuu angiotensiiniä konvertoivan entsyymi 2:n suuresta määrästä. Hypoteesimme voi selittää, miksi syljen eritys häiriintyy koronaviruspotilailla, ja erityisesti niillä, jotka ilmoittivat kärsivänsä xerostomiasta. Vaikka emme ole varmoja, miksi halitoosi lisääntyi ja samalla väheni koronainfektion aikana, tämä mielenkiintoinen ilmiö tukee Bradford Hillin kriteerien mukaista syy-seuraussuhdetta näiden kahden välillä”, Riad kommentoi.

” Emme voineet sulkea pois lääkkeiden osuutta, etenkään tarpeettomasti määrättyjen tai nautittujen antibioottien, emmekä myöskään COVID-19-pandemian psykologista vaikutusta terveyskäyttäytymiseen, mihin kuuluu myös suuhygienian ylläpito. Vaikka maailmanlaajuiset maskisuositukset ovat elintärkeitä, ne voivat välillisesti johtaa uusiin halitoositapauksiin.”

Koska otos oli kooltaan melko pieni, Riad lisää ”Haluankin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kehottaa kaikkia maailman hammaslääkäreitä ja lääkäreitä yhdistämään voimansa ja kohdentamaan resursseja laajempien epidemiologisten tutkimusten tekemiseksi koronaviruksen suumanifestaatioista ja erityisesti sen  mukokutaanisista oireista.”

Tutkimus ”Halitosis in COVID-19 patients”, julkaistiin 29. marraskuuta 2020 Special Care in Dentistry lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International