Dental Tribune Finland

Tutkijat kehittävät älypuhelinsensoria hammaskivun havaitsemiseksi

By Dental Tribune Finland
July 07, 2020

MANSFIELD, Connecticut, USA: Connecticutin yliopistossa tutkitaan parhaillaan uutta tapaa kuvata hammaskipua kvantitatiivisesti ja kehittää potilasystävällinen älypuhelinsensori sen mittaamiseksi. Endodontian osaston ja Biolääketieteen tekniikan laitoksen tutkijat ovat saaneet rahoituksen tutkimusta varten.

Tohtori  I-Ping Chen, suun terveystieteen ja diagnostiikan apulaisprofessori sekä tohtori Ki Chon, biolääketieteen tekniikan professori, tekevät yhteistyössä  462 964 dollarin suuruisen apurahan saanutta tutkimusta. Apurahan myönsi National Institute of Dental and Craniofacial Research NIDCR. Endodontti  Chen sekä muutkin hammaslääkärit luottavat työssään vahvasti potilaan subjektiiviseen kokemukseen arvioidessaan potilaan kiputasoa.

”Luottaminen potilaan subjektiiviseen kokemukseen voi olla ongelmallista etenkin sellaisten potilaiden kohdalla, joilla on vaikeuksia kommunikaatiossa — kuten lapsilla, vammaisilla ja vieraskielisillä potilailla”, Chen toteaa.

Chen sai tietää, että Chon käytti laboratoriossaan kaupallista laitetta, joka pystyi havainnoimaan sympaattisen hermoston toimintaa tavalla, jolla keho aistii kipua. Laitetta käytetään rekisteröimään ihon sähkönjohtavuutta, mikä voi kertoa potilaan kiputason muutoksista. Tämänkaltaisen kvantitatiivisen mittauksen hyödyntäminen hammaslääketieteellisessä diagnostiikassa ja hammaskivun havaitsemisessa on uutta.

”Tiesin Chonilla olevan tämä laite. Itsekin etsin jotain, millä mitata hammassärkyä. Keskusteltuani Chonin kanssa ajattelimme, että voisimme todellakin käyttää tätä laitetta potilastyössä, Chen selittää.

On kuitenkin yksi ongelma: Laite on kannettavan tietokoneen kokoinen, minkä vuoksi meidän täytyy pienentää sen kokoa - tämä onkin NIDCR:n asettama toinen tavoite.

Apurahan myötä Chon työstää pientä älypuhelinpohjaista sensoria ja sovellusta, joka toimii elektrodermaalilaitteen kanssa. Samaan aikaan Chon ja Chen testaavat  potilailla ja keräävät dataa ja selvittääkseen, onko älypuhelinsensori tehokas ja luotettava laite. Hanke on tarkoitus  toteuttaa seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Mikäli kaikki menee hyvin, tutkijat uskovat, että tätä laitetta voivat  käyttää niin hammaslääkärit kuin heidän potilaansakin. Tarkempi, kvantitatiivinen mittaus potilaan kivusta tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan kivun lievitykseen.

”Mikäli laite hyväksytään tulevaisuudessa diagnostiseksi työkaluksi, uskoisin, että hammaslääkärit tulevat hankkimaan tämän laitteen”, Chen sanoo. ”Pitkän aikavälin tavoite on, että potilaat voivat käyttää älypuhelimelleen lataamaansa sovellusta, minkä jälkeen he voivat kotona mitata kivun voimakkuuden. Mittauksen jälkeen potilaat lähettävät tuloksen hammaslääkärilleen, joka määrää sopivan kipulääkkeen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International