Dental Tribune Finland

Tutkijat peräänkuuluttavat huolellisempaa jätehuoltoa vastaanotoille

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Harvardin yliopiston Worldwide Week -teemaviikon aikana Harvardin yliopiston Hammaslääketieteen laitoksen tutkijat kiinnittivät huomion ympäristön ja suun terveyden väliseen yhteyteen. Tutkijat uskovat, että hammasalalla on merkittävä vaikutus myös ympäristötekijöihin, mitkä puolestaan vaikuttavat vastavuoroisesti suun terveyteen. Siksi onkin ratkaisevan tärkeää hoitaa hammashoidossa syntyviä jätteitä huolellisesti.

Tohtori Donna Hackleyn johtama tutkijaryhmä havaitsi yllättäen, että hammaslääketieteellinen toiminta tuottaa suuret määrät jätettä, joka uhkaa niin veden, ilman kuin ravinnonkin puhtautta. Tutkijaryhmä mainitsi yhteenvedossaan muovi-, elohopea-, lyijy- ja hopeajätteiden olevan yleisimpiä hammasalan tuottamia saasteita. ”Nämä epäpuhtaudet uhkaavat monien eliölajien, ihmisten - etenkin kasvavien nuorten - terveyttä.  Ne uhkaavat jopa kokonaisten  kansantalouksien vakautta”, Hackley toteaa.

Tutkijoiden mukaan muovijäte on erityisen yleinen hammasalan tuottama jäte. Esimerkiksi hammasharjat, hammastahnatuubit ja hammastahna ovat paljon käytettyjä tuotteita, jotka ovat valmistettu vaikeasti kierrätettävästä muovista. Dental Tribune International on äskettäin raportoinut muovihammasharjojen vaikutuksista ympäristöön ja todennut, että ne päätyvät usein metsiin, jokiin ja valtameriin.

”Maailmanlaajuisesti 23 miljardia hammasharjaa ja niiden pakkausta heitetään menemään vuosittain. Pelkästään Yhdysvalloissa käytetyt hammasharjat riittäisivät kiertämään maapallo neljä kertaa”, tutkijaryhmä toteaa. ”Hammastahnatuubit eivät myöskään ole kierrätettäviä, koska niiden sisäkerros sisältää usein alumiinia. Hammastahna vuorostaan sisältää haitallisia muovisia mikrohelmiä. Päivittäin Yhdysvalloissa ajautuu vesistöihin 8 biljoonaa mikrohelmeä, jotka riittäisivät peittämään yli 300 tenniskenttää.”

Elohopea, lyijy ja hopea ovat myös uhka ympäristölle. Hackleyn mukaan yksi hoitoyksikkö voi tuottaa päivittäin jopa 4,5 g elohopeaa, mikä voi olla vakava vaaratekijä, mikäli elohopeaa yritetään hävittää väärällä tavalla. Lisäksi hopeaa ja lyijyä esiintyy radiologiassa käytettävissä tuotteissa, esim. filmeissä ja kehitteissä, mikä on erityisen ongelmallista maissa, jotka eivät pysty huolehtimaan jätteiden hävittämisestä asianmukaisella tavalla.

Jäteongelman ratkaisemiseksi Hackley ja hänen ryhmänsä kehottavat vastaanottoja arvioimaan tuottamansa jätteen kokonaismäärää ja selvittämään erilaisia tapoja vähentää sitä. Hackley toivoo vastaanottojen etsivän vaihtoehtoja muoville uusista markkinoille tulevista ympäristöystävällisistä tuotteista.

” Hammasalan on kansainvälisesti sitouduttava vähentämään tuottamiensa jätteiden määrää. Maailmanlaajuisesti on nähtävissä, että kaikki toiminnastamme aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset kohdistuvat korostetusti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Kyse on oikeudenmukaisuudesta: Hyvin hoidettu jätehuolto ei ole enää vain mukava ajatus, vaan moraalinen ja eettinen välttämättömyys suojella ympäristöä ja jokaista elävää organismia, Hackley päättää.

Yliopisto-opiskelijoiden tekemä alustava jätteiden hoidon arviointi paljasti, että tyypillinen prekliininisten fantom-salien jäte sisältää mm. käsineitä, kertakäyttötakkeja, maskeja, paperia ja paperipyyhkeitä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International