DT News - Finland - Tutkimuksen mukaan puolelta yli 65-vuotiaista puuttuu hammasvakuutus

Search Dental Tribune

Tutkimuksen mukaan puolelta yli 65-vuotiaista puuttuu hammasvakuutus

National Poll on Healthy Aging -tutkimus osoittaa, että 65-80 vuotiaat ovat halukkaita liittämään hammashoidon kulut Medicare –ohjelmaan. (Kuva: TeraVector/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 9 tammikuu 2023

Tallenna

Ann Arbor, Michigan, USA: Suun terveys on olennainen osa hyvää yleisterveyttä kaikissa ikäryhmissä. Iäkkäillä voi kuitenkin olla erityisiä suun terveyteen liittyviä tarpeita sekä esteitä hammashoidon piiriin pääsemiselle. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki iäkkäät amerikkalaiset kannattavat hammashoidon liittämistä Medicare -ohjelmaan, joka kattaa useimmat yli 65-vuotiaat.

Joulukuussa 2019 Michiganin yliopiston valtakunnallisessa ”National Poll on Healthy Aging” -kyselyssä tiedusteltiin 1 030:lta 65-80 -vuotiaalta hammasvakuutuksesta, suun terveydestä, hammashoitopalvelujen hyödyntämisestä ja saatavuudesta sekä kohderyhmän näkemyksiä Medicareen ehdotetuista muutoksista hammashoidon kattamiseksi.

Hammashoidon liittämistä Medicare –ohjelmaan kannattaa 93 prosenttia 65-80 –vuotiaista, tosin prosenttiosuus putosi 59:ään, kun heiltä kysyttiin, kannattaisivatko he sitä, vaikka he joutuisivat maksamaan enemmän Medicare eduistaan. Vain hieman yli puolet iäkkäistä (53%) kertoo, että heillä on tällä hetkellä hammashoidon kattava vakuutus. Puolet tästä ryhmästä saa vakuutuksensa joko työn kautta, eläkeläisstatuksella tai työssä käyvän puolisonsa kautta.

Neljännes sanoo, että heidän vakuutuksensa kattaa hammashoidon, koska he ovat valinneet yksityisen vakuutusyhtiön Medicare Advantage –ohjelman. Itse asiassa, 72 prosenttia niistä, joilla on Medicare Advantage -vakuutus sanoo, että he ovat valinneet kyseisen vakuutuksen osittain siksi, että se kattaa hammashoidon.

Kyselystä käy ilmi, että olipa vastaajilla vakuutuksia tai ei, kustannuksilla on merkitystä hammashoitoon liittyvissä päätöksissä. Joka viides kyselyyn vastanneista iäkkäistä henkilöistä kertoi viivytelleensä hammashoitoon menemisessä tai olleensa kokonaan ilman hammashoitoa kahden viime vuoden aikana. Suurin osa näistä vastaajista sanoo kustannus- tai vakuutusongelmien vaikuttaneen tähän päätökseen. Ilman hammasvakuutusta olevat ja pienituloisemmat kertovat todennäköisemmin viivyttäneensä hammashoitoaan tai olleet kokonaan ilman sitä.

”Nämä tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollon palveluntarjoajien ja päättäjien tulee etsiä ratkaisuja, joiden avulla on helpompi havaita ja puuttua siihen, kuinka kustannukset ja muut tekijät voivat rajoittaa iäkkäiden mahdollisuuksia saada hammashoitoa”, toteaa tohtori Domenica Sweier, Michiganin yliopiston kliinisen hammaslääketieteen apulaisprofessori. Sweier on auttanut kehittämään kyselyä ja analysoimaan sen tuloksia. Hän sanoo, että palveluntarjoajat ja päättäjät jatkavat tarvittavien ratkaisujen etsimistä ja lisää: ”Tämä on tärkeää, jotta voimme ehkäistä riittämättömän suunterveydenhuollon terveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia.”

”Hammashoidon kattavuus, sekä näön ja kuulon hoito, ovat ratkaisevan tärkeitä väestön pitkän aikavälin terveydelle”, selittää tohtori Alison Bryant, AARP Senior Vice President of Research. AARP on USA:n suurin voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii voimaannuttamaan yli 50-vuotiaita amerikkalaisia. ”Jopa yksinkertaiset hampaiden puhdistukset eivät välttämättä ole kohtuuhintaisia eläkevakuutuksien varassa eläville seniorikansalaisille, joten hammashoitopalvelujen saaminen osaksi Medicare -ohjelmaa saattaa auttaa ratkaisemaan ongelman.”

Tutkimus antaa myös lisävalaistusta yhä lisääntyviin todisteisiin suunterveyden sekä yleisterveyden ja yleisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Tutkimus Dental Care and Coverage After 65: Experiences and Perspectives  julkaistiin verkossa maalis-huhtikuussa 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement