Tutkimus COVID-19:n psykologisista vaikutuksista kiinalaisiin hammasalan ammattilaisiin

Search Dental Tribune

Tutkimus COVID-19:n psykologisista vaikutuksista kiinalaisiin hammasalan ammattilaisiin

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tutkimus on vahvistanut CoVID-19 pandemian alkuvaiheen huomattavan psykologisen vaikutuksen kiinalaisiin hammasalan ammattilaisiin. (Kuva: MATAYAMILA/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ti, 3 elokuu 2021

save

Shanghai, Kiina: Koska SARS-COV-2 on peräisin Kiinasta, on ymmärrettävää, että juuri kiinalaiset hammasalan työntekijät ovat olleet valtavan psykologisen paineen alla pandemian alkamisesta lähtien. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, millä tavoin tilanne on vaikuttanut heihin. Tutkimuksen tulokset ovat vahvistaneet psykologisten tukipalvelujen tarvetta näinä vaikeina aikoina.

Tutkimusta varten tutkijat loivat poikkileikkauskyselyn, joka jaettiin verkossa 3.-10.4.2020 anonymisoitujen kyselylomakkeiden muodossa. Osallistujia tuli noin sadasta lääketieteellisestä laitoksesta eri puolilta Kiinaa Kiinan stomatologisen yhdistyksen hätätilakomitean kutsumina, kyselyyn saatiin 969 vastausta.

Ylivoimaisesti eniten raportoitu psykologinen ongelma oli stressi - 66,2 prosenttia vastaajista ilmoitti kärsineensä siitä pandemian seurauksena. Masennuksen mainitsi 13,4 prosenttia vastaajista, kun taas 8,5 prosenttia ilmoitti saaneensa työstä johtuvan traumaperäisen stressihäiriön (PTSD). 7,1 prosenttia vastanneista valitti ahdistuneisuudesta, kun taas 33,7 prosenttia ilmoitti, etteivät he lainkaan kärsineet COVID- 19-pandemian aiheuttamista psykologisista oireista.

Kerättyjen tietojen tarkempi analyysi osoitti, että ennestään olemassa oleva fyysinen sairaus oli yhteydessä korkeampaan masennuksen ja ahdistuneisuuden riskiin. Lisäksi kirjoittajat toteavat: ”Pelon, avuttomuuden tai kauhun tunteet, jotka johtuvat mahdollisuudesta saada COVID-19 tartunta, osoittivat tilastollisesti merkittäviä eroja masennuksen, ahdistuneisuuden, subjektiivisen stressin, sekä post-traumaattisen stressihäiriön psykologisissa seurauksissa.”

”Tämä tutkimus täyttää aukon kirjallisuudessa kiinalaisten hammasalan ammattilaisten psykologisista reaktioista pandemian aikana ja luo perustan tartuntatautien ja psykiatristen sairauksien välisen syy-seuraussuhteen tutkimukselle”, kirjoittajat toteavat.

”Lisäksi tutkimus auttaa kehittämään hammasalan työntekijöille psykologista tukea tarjoavia ohjelmia sekä korostaa ennakoinnin ja interventioiden merkitystä mahdollisen altistumisen jälkeisessä psykologisessa tuessa.

Tutkimus: “Psychological impact of the COVID-19 pandemic on emergency dental care providers on the front lines in China” julkaistiin kesäkuussa 2021 International Dental Journal –lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement