Dental Tribune Finland

Tutkimus kyseenalaistaa parodontaalihoidon vaikutuksen verenpainetautiin

By Dental Tribune Finland
June 29, 2020

LONTOO, UK: Keskustelu parodontiitin ja verenpainetaudin välisestä yhteydestä ei ole uusi ilmiö. Tuoreimman tutkimuksen tekijät uskovatkin, että tarvitaan lisää satunnaistutkimuksia, koska edelleenkään ei ole tarpeeksi näyttöä parodontaalihoidon ja verenpaineen välisestä syy-seuraus-suhteesta.

Meta-analyysissä Lontoon University Collegen (UCL) Eastman Dental Instituutin tutkijaryhmä tutki yhteensä 81 tutkimuksen tuloksia 26 eri maasta selvittääkseen, onko parodontiitin ja verenpainetaudin välillä selvää yhteyttä. Tutkimuksen johtaja professori Francesco D'Aiuto UCL: n Parodontologian laitokselta kertoo tuloksista: ”Havaitsimme lineaarisen vastaavuuden:  mitä vaikeampi parodontiitti on, sitä suuremmaksi kasvaa verenpainetaudin todennäköisyys. Löydökseen perustuen tulisi parodontiittia sairastaville kertoa tästä riskistä ja antaa neuvoja elintapojen muutoksista, esimerkiksi liikunnasta ja terveellisestä ruokavaliosta.”

Tästä yhteydestä huolimatta D'Aiuto uskoo, että hoitoprosessi on monimutkaisempi kuin pelkkä parodontaalihoihoito. Tuloksissa ilmeni, että tarkasteluun sisällytetyistä 12 interventiotutkimuksesta vain viidessä havaittiin verenpaineen laskua parodontaalihoidon jälkeen, ja että muutoksia tapahtui myös ihmisillä, joilla oli normaali verenpaine.

”Todisteet siitä, että parodontaalihoito voisi alentaa verenpainetta, ovat edelleen epävarmoja. Lähes kaikissa interventiotutkimuksissa verenpaine ei ollut ensisijainen tulos. Satunnaistutkimuksia tarvitaan edelleen, jotta voidaan määrittää parodontaalihoidon vaikutus verenpaineeseen”, D'Aiuto jatkaa.

Siitä huolimatta, että edelleenkään ei ole varmaa tietoa parodontiitin vaikutuksesta verenpainetautiin, parodontiitti vaivaa silti yli puolta maailman väestöstä ja korkea verenpaine vuorostaan on ennenaikaisten kuolemien johtava syy. Tätä silmälläpitäen D'Aiuto toteaa, että on järkevää antaa verenpainetautia sairastaville suun terveyttä koskevaa tietoa.

Periodontitis is associated with hypertension: A systematic review and meta-analysis”, julkaistiin verkossa 24. syyskuuta 2019 ennen julkaisua Cardiovascular Research-lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International