Dental Tribune Finland

Tutkimus tanskalaisten hammaslääkäreiden kliinisistä taidoista liittyen hammaseroosioihin

By Dental Tribune International
January 08, 2021

Kööpenhamina, Tanska: Hampaiden eroosiot aiheuttavat enenevässä määrin huolta hammashoidon ammattilaisille, minkä vuoksi aihetta tutkitaan laajasti. Kyselyssä on nyt selvitetty tanskalaisten hammaslääkärien osaamista ongelman suhteen ja sitä miten he hoitavat eroosiopotilaita.

Kyselyn toteuttamiseksi Kööpenhaminan yliopiston tutkijaryhmä lähetti validoidut kyselylomakkeet sähköisesti kaikille Danish Dental Associationin sekä Association of Public Health Dentists in Denmarkin jäsenille. Kyselyn ensimmäinen osa koski eroosioiden pisteytystä ja kirjaamista sekä hammaslääkärien kliinistä kokemusta ja tietoja eroosioista. Toisessa osassa esiteltiin kaksi mallipotilasta, joilla oli vakavuusasteeltaan erilaisia eroosioita. Mallipotilaiden avulla tutkijaryhmä selvitti hammaslääkärien tekemiä preventiivisiä sekä restoratiivisia hoitoratkaisuja.

Dental Tribune Internationalin haastattelussa Kööpenhaminan yliopiston vanhempi kliininen ohjaaja Diana Mortensen selittää tutkimuksen taustoja: ”Koska tietoisuus eroosiosta ja sen haitoista lisääntyy, halusimme arvioida hammaslääkärien yleistä tietämystä ja mielipiteitä asiasta sekä kykyä tehdä kliinisiä hoitopäätöksiä. Samanlaiset tutkimukset Islannista ja Norjasta osoittavat, että hammaslääkärit ovat yleensä hyvin taitavia diagnostiikan ja hoidon suhteen, tämän vuoksi olimmekin kiinnostuneita näkemään, olisiko näin myös tanskalaisten hammaslääkärien kohdalla."

Mortensenin mukaan riittävän vastausprosentin saaminen oli hyvin vaikeaa ja että EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa suuren haasteen. Kyselylomaketta ei voitu lähettää suoraan kaikille Tanskan hammaslääkäreille. Näin ollen suuri osa hammaslääkäreistä ei ehkä olisi huomannut Tanskan hammaslääkäriyhdistysten säännöllisessä uutiskirjeessä olevaa linkkiä kyselyyn eikä vastaamatta jättäneille voitu lähettää personoitua muistutusta."

Tanskan 4 490:stä laillistetusta hammaslääkäristä tutkimukseen osallistui 442. Lähes kaikki (97%) ilmoittivat kirjaavansa eroosion potilasasiakirjoihin ja 49 prosenttia kirjasi myös potilaiden ruokavalion ”aina” tai ”usein” – yleensä potilashaastattelun yhteydessä. Vastaajat katsoivat eroosion olevan yleisempää kuin 10—15 vuotta sitten, ja heidän mukaansa eroosiota tuntui olevan enemmän miehillä (15—25-vuotiaat) kuin naisilla. Suurin osa (82%) oli sitä mieltä, että he useimmiten kykenivät tunnistamaan eroosion todennäköisen syyn. Virvoitusjuomien kulutusta pidettiin yleisimpänä aiheuttavana tekijänä. Eroosion hoitoon sisältyi mm. diettineuvontaa, hellävaraista hampaiden harjausta ei-abrasiivisilla fluorihammastahnoilla, paikallisia fluorikäsittelyjä sekä suoralla menetelmällä tehtyjä muovipaikkoja.

”Jos useammat hammaslääkärit käyttäisivät pisteytysjärjestelmiä [...], eroosioiden etenemistä olisi helpompi mitata”

Tulokset osoittivat, että suurin osa tanskalaisista hammaslääkäreistä omaksui minimaalisen invasiivisen lähestymistavan hammaseroosion hoidossa. Diagnoosin teossa, kliinisessä pisteytyksessä ja tapausdokumentaatiossa oli silti parantamisen varaa.

Lopuksi Mortensen selittää, miksi kliininen pisteytys on tärkeää, ja kuinka hammaslääkärit voivat oppia sen. ”Jos useammat hammaslääkärit käyttävät pisteytysjärjestelmiä hammaskohtaisesti täydennettynä kliinisillä valokuvilla, kipsimaleilla tai digitaalisilla skannausjärjestelmillä, eroosioiden etenemistä olisi helpompi mitata ja näin arvioida esimerkiksi, kuinka ennaltaehkäisevä hoito vaikuttaa yksilötasolla”, hän sanoo.

Tutkimus “Awareness, knowledge and treatment decisions for erosive tooth wear: A case‐based questionnaire among Danish dentists”, julkaistiin 30.10. 2020 Clinical and Experimental Dental Research -lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International