Dental Tribune Finland

Tutkimuslöytö saattaa auttaa kehittämään vahvempia ja kestävämpiä täytemateriaaleja

EDMONTON, Alberta, Kanada/LONTOO, U.K.: Yli 2,3 miljardin ihmisen arvioidaan kärsivän karieksesta ja siksi mahdolliset edistysaskeleet hampaiden paikkausmateriaaleissa voivat hyödyttää merkittävää osaa maailman väestöstä. Tutkimalla tiettyjen komposiittimateriaalien rakennetta kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt löytänyt menetelmän, jonka avulla näiden materiaalien ominaisuuksia voidaan hyvinkin parantaa.

Kanadasta, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Yhdysvalloista peräisin oleva tutkijaryhmä tutki valolla aktivoitavia resiinipohjaisia yhdistelmämuoveja, joita on jo tähän asti yleisesti käytetty lääketieteessä sekä hammaslääketieteessä  hampaiden paikkausmateriaalina. Vaikka yhdistelmämuovien kemiallisesta koostumuksesta tiedetään paljon, fillerien vaikutuksesta polymerisatioon on tähän asti tiedetty vain vähän.

Tutkijaryhmä käytti laajakenttä infrapunakuvantamista Saskatchewanin yliopiston Canadian Light Source- tutkimuslaitoksessa selvittääkseen erilaisten komposiittimatriisien käyttäytymistä. Tutkijat pystyivät osoittamaan, että lisätyt fillerit muuttavat muovin kovettumisreaktiota.

Owen Addison, Albertan yliopiston dosentti sekä  King's Collegen Suu- ja Leukasairauksien laitoksen johtaja, oli tutkimuksen ohjaaja. Hän kertoo Dental Tribune Internationalille, että tämän tutkimuksen avulla saatetaan löytää  ennakoitavia muovimateriaalien käyttäytymismalleja ja näin parantaa materiaalien ominaisuuksia.

”Nämä löydökset auttavat hammaslääkäreitä kahdella tavalla”, Addison toteaa. ”Ensinnäkin,  uudet todisteet vahvistavat käsitystä, että nykyiset resiinipohjaiset yhdistelmämuovit ovat erittäin herkkiä valokovettumiselle. Näin ollen hammaslääkäreiden tulee aina noudattaa annettuja  toimintaohjeita. Toisaalta tämä uusi lähestymistapa auttaa kehittämään uuden sukupolven valokovetteisia yhdistelmämuoveja.”

Addison toteaa lisäksi, että nämä tulokset ovat osa meneillään olevaa kehityshanketta. ”Seuraavien 12 kuukauden aikana tutkimme  myös uusia keinoja optimoida yhdistelmämuovin polymerisaatiota partikkelien välisten etäisyyksien mittakaavassa”, hän lisää.

Tutkimus ”Origin of micro-scale heterogeneity in polymerisation of photo-activated resin composites,” julkaistiin verkossa 15. huhtikuuta 2020 Nature Communications -lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International