Uusi tutkimus suun mikrobiomin, geneettisen variaation ja parodontiitin välisestä yhteydestä

Search Dental Tribune

Uusi tutkimus suun mikrobiomin, geneettisen variaation ja parodontiitin välisestä yhteydestä

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tutkijaryhmä on arvioinut geneettisten erojen merkitystä ja suun mikrobiomin koostumusta parodontiitin kehittymiselle. (Kuva: NassornSnitwong/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ti, 16 marraskuu 2021

save

OKAYAMA, Japani: Koska parodontiitti on yhdistetty useisiin systeemisairauksiin, kuten sydänsairauksiin, diabetekseen, syöpään ja Alzheimerin tautiin, parodontiitin syiden selvittämiseksi tehdään jatkuvasti tutkimusta. Uudessa japanilaistutkimuksessa on selvitetty geneettisten polymorfismien (ihmisen geneettisen variaation yleisin tyyppi) suun mikrobiomistatuksien sekä parodontiitin välisiä yhteyksiä.

Tutkijaryhmän jäsenet tulivat useista japanilaisista yliopistoista tuleva. Ensin tutkijat tekivät poikkileikkausanalyysin, missä he analysoivat 14 539 osallistujan genotyyppin ja ottivat sylkinäytteen 385 koehenkilöltä. Tästä ryhmästä 22 henkilöä otettiin mukaan jatkotutkimuksiin ja jaettiin parodontiittiryhmään sekä kontrolliryhmään heidän parodontologisen statuksensa perusteella.

Lehtitiedotteessaan tutkijat selittävät, että suun sekä muiden infektioiden kehittymiseen vaikuttavat yksilöiden väliset geneettiset erot. Nämä erot vaikuttavat alttiuteen tietyille patogeeneille ja näin todennäköisyyteen sairastua tiettyihin sairauksiin. ”Useat parodontiittia koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että taudin kehittyminen liittyy suun mikrobiomin luonteeseen sekä geneettiseen polymorfismiin”, toteaa tohtori Naoki Toyama, Okayaman yliopiston ennaltaehkäisevän hammaslääketieteen laitoksen assistentti. ”Ei kuitenkaan ole tutkimusta, joka samanaikaisesti arvioisi näiden kahden riskitekijän merkitystä taudin kehittymiselle.”

Tutkimusryhmä havaitsi, että mikrobien beeta-monimuotoisuus  (alueellisten ja paikallisten mikrobien monimuotoisuuden suhde) oli merkittävästi erilainen parodontiittiryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Kaksi bakteerisukua (Lactobacillaceae ja Desulfobulbaceae) sekä Porphyromonas gingivalis - löydettiin vain parodontiittiryhmästä. Geneettisen polymorfismin ja parodontaalistatuksen välillä ei kuitenkaan havaittu olevan mitään suhdetta, mikä viittaa siihen, että suun mikrobiomin koostumuksella on suurempi merkitys parodontaaliseen terveyteen kuin geeneillä.

”Se, että parodontiitin esiintyvyys liittyy mikrobiomin koostumukseen eikä yksilön geneettisiin tekijöihin tulee jatkossa ohjaamaan lääkäreitä parodontaalisissa rutiinitutkimuksissa sekä suunniteltaessa räätälöityjä parodontiitin hoitostrategioita”, Toyama kommentoi.

Tutkimus “Comprehensive analysis of risk factors for periodontitis focusing on the saliva microbiome and polymorphism”, julkaistiin 14. 7. 2021 International Journal of Environmental Research and Public Health -verkkolehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement