COVID- 19- potilaiden kolme yleisintä oiretta

Search Dental Tribune

COVID- 19- potilaiden kolme yleisintä oiretta

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tuore tutkimus päivittää ja kokoaa näyttöä suuoireiden esiintyvyydestä COVID19- potilailla. (Kuva: Alliance Images/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 13 syyskuu 2021

save

BRASILIA, Brasilia: Covid-19 pandemian alusta alkaen suuta on pidetty keskeisenä infektioväylänä ympäröivien kudosten osoittaessa myös merkkejä tulehdusvasteesta. Tämä on lisännyt kansainvälistä kiinnostusta asian tutkimiseen. Viimeaikainen tutkimus vahvistaa aiemmat havainnot siitä, että kserostomiaa, makuaistin häiriöitä sekä suun limakalvovaurioita esiintyy tällä hetkellä yleisimmin COVID- 19-potilailla.

Alkuvuodesta Dental Tribune International raportoi iranilaisten ja espanjalaisten tutkijoiden havainneen, että COVID-19-potilailla ilmenee erilaisia suuoireita kuten kserostomiaa, makuhäiriöitä, kandidiaasia ja karttakieltä. Tutkijat ovatkin kehottaneet hammaslääkäreitä olemaan varuillaan suun oireiden suhteen. Asiantuntijat useissa brasilialaisissa yliopistoissa ovat tutkineet asiaa. Jonkin aikaa sitten he julkaisivat COVID-19-potilaiden suun oireita käsittelevän puolivuotisseurannan.

Amorim dos Santos ja hänen tutkimusryhmänsä muokkasivat kvalitatiivista dataa jakamalla sen ryhmiin ja vertailemalla tietoja, joita oli raportoitu alkuperäisen artikkelin 40 tutkimuksessa sekä 143 uudessa tutkimuksessa. Suun limakalvojen tila koottiin skemaattisiksi esityksiksi ja kaikki makuhäiriöitä koskevat meta-analyysit tehtiin uudestaan lisäinformaation saamiseksi. Kaiken kaikkiaan 183 tutkimukseen perustuvassa katsauksessa todettiin, että kserostomia (esiintyvyys 43 %), makuaistin häiriöt (esiintyvyys 38 %) ja suun limakalvojen vauriot (esiintyvyys 20%) ovat yleisiä oireita COVID- 19- potilailla riippumatta niiden suorasta tai epäsuorasta infektiivisestä luonteesta.

Tutkijat huomauttavat, että vaikka tapausraporteissa ja tapaussarjoissa esitetyt suun leesioiden kliiniset piirteet viittaavat samanaikaisiin infektioihin ja immuniteetin heikentymiseen, tämä tulos osoittaa kohtuullista merkitsevyyttä. Tutkimuksen tulokset ovat herättäneet keskustelua, ja lisätutkimuksille on tarvetta, jotta voidaan vahvistaa yhteys suun SARS-COV-2-infektioon.

Tutkimus “Oral manifestations in patients with COVID-19: A 6-month update,” julkaistiin 29.7. 2021 Journal of Dental Research –verkkolehdessä. Kyseessä on jatkotutkimus “Oral manifestations in patients with COVID-19: A living systematic review” –tutkimukselle, joka julkaistiin Helmikuussa 2021  Journal of Dental Research -lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement