ESCI kehottaa osallistumaan keraamisia implantteja koskevaan kyselyyn

Search Dental Tribune

ESCI kehottaa osallistumaan keraamisia implantteja koskevaan kyselyyn

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Euroopan keraamisen implantologian yhdistys (ESCI) on tekemässä keraamisia implantteja koskevaa kyselyä, joka on suunnattu implantologeille, hammasteknikoille ja suukirurgeille. (Kuva: ESCI)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ke, 1 joulukuu 2021

save

Kilchberg, Sveitsi: Keraamisia implantteja käytetään nykyisin yhä enemmän vaihtoehtona titaani-implanteille. Terveystietoisten potilaiden lisäksi myös hammaslääkärit ovat yhä kiinnostuneempia keraamisten implanttien tarjoamista biologisista eduista. Lupaavista lyhyen ja keskipitkän aikavälin tuloksista huolimatta keraamisten implanttien hyödyntäminen on edelleen kiistanalaista pitkän aikavälin tietojen puuttumisen vuoksi.

Erityisesti keraamisten implanttien hyödyntämisestä päivittäisessä hammashoidossa ei ole kattavaa tietoa. Euroopan keraamisen implantologian yhdistys (ESCI) haluaa muuttaa tilanteen. Maailmanlaajuisen kyselyn avulla pyritään löytämään vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin ja tarjoamaan tietoa keraamisten implanttien  käytöstä. Kyselyn tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa jatkotutkimusta varten, jotta keraamisia implantteja olisi turvallista käyttää potilastyössä.

Kyselylomakkeen on suunnitellut ESCI:n tieteellinen neuvoa-antava komitea, ja se on tarkoitettu kaikille implantologeille, hammasteknikoille ja suu- ja leukakirurgeille riippumatta siitä, onko heillä kokemusta keraamisista implanteista. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoja keraamisten implanttien markkinoista, selvittää halukkuutta käyttää keraamisia implantteja, tunnistaa keraamisiin implantteihin mahdollisesti liittyviä kielteisiä asenteita sekä analysoida keraamisten implanttien käyttöön mahdollisesti liittyviä käytännön ongelmia.

ESCI arvioi tutkimuksen tulokset tieteellisesti ja puolueettomasti, ja ne julkaistaan alan lehdissä ja ESCI:n verkkosivustolla sekä lähetetään pyynnöstä suoraan osallistujille. ESCI takaa vastausten puolueettoman käsittelyn ilman kaupallisia tavoitteita. Osallistujat pysyvät nimettöminä eikä henkilötietoja kerätä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement