DT News - Finland - FDI julkistaa visionsa tekoälyn käytöstä hammaslääketieteessä

Search Dental Tribune

FDI julkistaa visionsa tekoälyn käytöstä hammaslääketieteessä

FDI:n julkaisemassa mietinnössä hahmotellaan tarvetta luoda standardeja ja koulutusmahdollisuuksia, jotta tekoälyä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti hammaslääketieteessä. (Kuva: Shutterstock/Willyam Bradberry)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 27 helmikuu 2023

Tallenna

GENEVE, Sveitsi: FDI:n mukaan tekoäly on osa hammaslääketieteen tulevaisuutta. FDI:n tekoälytyöryhmän julkaisemassa mietinnössä todetaan, että tekoäly voi vaikuttaa ratkaisevasti neljällä hammaslääketieteen osa-alueella – kansanterveydessä, työvoiman organisoinnissa, potilashoidossa sekä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Kliinikot ja muut suun terveyden organisaatiot voivat hyödyntää tekoälyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia näillä alueilla turvallisesti ja tuottavasti.

Mietinnössä tekoäly määritellään "koneeksi, joka suorittaa älyllisiä tehtäviä, joita yleensä oletetaan vain ihmisen kykenevän suorittaa". Koska tekoäly pystyy yhdistämään ja arvioimaan suuria tietomääriä lähes välittömästi, se pystyy "oppimaan" tunnistamalla malleja suurista tietokokonaisuuksista. Tämä on erityisen hyödyllistä hammaslääketieteessä, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että tekoälyohjelmat pystyvät joissakin tapauksissa havaitsemaan merkkejä erilaisista sairauksista jopa tarkemmin kuin koulutetut lääkärit. Tekoälyä voidaan käyttää myös hoitoratkaisujen suunnitteluun mm. oikomishoidossa, juurihoidossa, kirurgiassa sekä monilla muilla aloilla.

Mietinnössä käsitellään myös tekoälyn käyttöön tulevaisuudessa liittyviä mahdollisia kysymyksiä, kuten tarvetta käyttää perinteisen vertaisarvioinnin lisäksi myös muita vaihtoehtoisia menetelmiä arvioitaessa esimerkiksi tehokkuutta ja erilaisia sovelluksia. Tietoisuus arviointiprosesseista on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää ennakkoasenteita, rajoituksia, riskejä ja muita mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät tekoälyn hyödyntämiseen kliinisessä ympäristössä.

Kirjoittajat kehottavat myös olemaan valppaita ja puntaroimaan tekoälyn potilastyöhön tuomia hyötyjä potilaan tietosuojatarpeiden kanssa. Kirjoittajat suosittelevatkin lisätutkimusta aiheesta. Potilaille, palveluntarjoajille ja terveydenhuoltojärjestelmille koituvat selkeät hyödyt olisi asetettava etusijalle. Kliiniset sovellukset vaativat myös lisää näyttöä. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain antamalla tekoälyn käyttöön liittyvää koulutusta, jotta voidaan lisätä tietämystä sen eri sovellutuksista ja siitä, kuinka tekoäly hyödyntää tietoa.

Tavoitteisiin kuuluvat:

- Tekoälyn määritelmästä päättäminen ja siitä tiedottaminen hammasalan ammattilaisille.

- Järjestelmän luominen, joka sisältää selkeätä tapauskohtaista näyttöä tekoälyn hyödyistä koulutukselle, tutkimukselle ja suun terveydenhuollon järjestelmille.

- Niiden alueiden määrittäminen, joilla tekoälyä voidaan käyttää edistämään FDI:n visiota vuodelle 2030.

- Tekoälyn käyttöön liittyvien riskien määrittäminen sekä parhaiden käytäntöjen ja standardien kehittäminen tekoälyn kanssa tapahtuvaa työskentelyä varten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement