Henry Schein esittää näkemyksiä hammaslääketieteen tulevaisuudesta

Search Dental Tribune

Henry Schein esittää näkemyksiä hammaslääketieteen tulevaisuudesta

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Henkilökohtaiset kontaktit, huolenpito ja empatia ovat Henry Scheinin tunnusmerkki. Niiden merkitys korostuu korkean teknologian sekä yksilöllisemmän ja vuorovaikutteisemman kommunikaation myötä. (Kuva: metamorworks/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pe, 16 huhtikuu 2021

save

Melville, New York, USA. Henry Scheinin isännöimä maailmanlaajuinen mediatapahtumaa, Chicago Dental Society Midwinter Meeting, järjestettiin 25.2.2021 ensimmäistä kertaa verkossa. Managing Through Crisis for a Stronger Tomorrow -lehdistötilaisuudessa yhtiön johto esitteli keskeisiä koronapandemiasta saatuja kokemuksia sekä alan pandemian jälkeisiä tulevaisuuden näkymiä.

Henry Scheinin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Stanley M. Bergmanin mukaan vuoden 2020 keskeinen opetus oli siinä, että yritysjohtajilta odotetaan moraalista johtajuutta, koska yritysten rooli on huomattavasti muuttunut pandemian aikana.  Vuoden 2021  Edelman Trust Barometer-mielipidekyselyn mukaan, maailmanlaajuinen ”infodemia” on johtanut merkittävään hallituksiin, kansalaisjärjestöihin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvan luottamuksen laskuun.  Kysely tehtiin 28 maassa yhteensä yli 33 000 täysi-ikäiselle. Tutkimus osoitti kuitenkin, että yritysten katsotaan olevan luotettavampia toimijoina, koska niitä pidetään niin osaavina kuin eettisinä -  jopa hallituksia pätevämpinä- toimijoina. Bergman linjasi, että yritykset lähestyvät kansalaisjärjestöjen eettisyyden tasoa, koska ne kehittivät rokotteita proaktiivisesti ja ennätysajassa sekä toivat markkinoille henkilösuojaimia ja uudistivat toimintatapojaan. Tutkimus osoitti myös, että pandemia on lisännyt yrityksiin kohdistuvia odotuksia. Niiltä odotetaan nyt voittojen maksimoimisen lisäksi myös yhteiskunnallista vastuuta sekä vastuuta ympäristöstä.

Yhteistyö pandemian haittojen jatkuessa

On odotettavissa, että koronarokote vähentää viruksen leviämistä, mutta on myös selvää, että se ei välittömästi poista tarvetta käyttää maskia ja ottaa sosiaalista etäisyyttä. Siksi on todennäköistä, että mielenterveyteen liittyviä haasteita säilyy vielä vuosikausia, ja että  useat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat saattavat osoittautua pitkäaikaisiksi.

Tämän vuoksi Bergman korostikin, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön on toimittava maailmanlaajuisesti, jotta varmistetaan toimiva infrastruktuuri ja vakaat toimitusketjut henkilösuojainten riittävän määrän takaamiseksi. Yhteistyöstä tulee entistä tärkeämpää, jotta voidaan huolehtia siitä, että hammasalan työntekijöillä on käytettävissään asianmukaiset henkilösuojaimet ja että parhaat toimintamallit otetaan välittömästi käyttöön. Bergmanin mukaan on mahdollista ”nopeuttaa suun terveyden ja yleisen hyvinvoinnin integrointia sisällyttämällä hammashoitoon diagnostinen testaus, joka on helppokäyttöinen, nopea ja hoitotilanteisiin sopiva”.  Hammaslääkärit ovat päteviä tekemään testejä ja antamaan rokotteita. Lisäksi heitä pidetään yleisesti luotettavina ennen kaikkea potilaidensa keskuudessa. Hammasalan ammattilaisten osallistaminen mukaan rokotustoimintaan saattaa lisätä rokotuksen hyväksyttävyyttä. ”Hammashoidon käytäntöjen sisällyttäminen ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointipalveluihin on tärkeä tekijä, jolla voidaan alentaa hoitokustannuksia, parantaa hoitotuloksia sekä yleistä kansanterveyttä”, Bergman totesi.

Bergman uskoo, että pandemia edesauttaa terveydenhuollon kehitystä ja korostaa tulevaisuuden strategisia kehitystavoitteita mm. telelääketieteen, etäterveydenhuollon, digitaalisen viestinnän, henkilönsuojainten, uusien tuotteiden ja palvelujen, infektioiden torjunnan, testauksen sekä hallinnon aloilla.

Henry Schein One — kytkeytynyt tulevaisuuteen

Bergman päätti esityksensä vakuuttamalla Henry Scheinin sitoutuneen sekä asiakkaittensa tarpeiden tyydyttämiseen että saman inhimillisen kokemuksen tarjoamiseen, mihin asiakkaat ovat tähänkin asti tottuneet. Henkilökohtaiset kontaktit, huolenpito ja empatia ovat edelleen Henry Scheinin tavoite ja tunnusmerkki, mutta jatkossa niitä voidaan tarjota asiakkaille hyödyntäen korkean teknologian mahdollistamaa yksilöllisempää ja vuorovaikutteisempaa kommunikaatiota.  Näihin uusiin haasteisiin vastaa erityisesti Henry Schein One. Hankkeen tavoitteena on tarjota kattava vastaanoton hallintajärjestelmä Henry Scheinin asiakkaille tarvikkeiden ja laitteiden ostoa, myyntiä sekä huoltoa varten, jotta he saisivat näin saumattomasti käyttöönsä yrityksen tuotteita – mm. kirurgisia, juurihoidon sekä oikomishoidon tarvikkeita. Yhtiön mukaan ”One Schein” -hankkeen avulla asiakkaat voivat hakea hyötyä ja tehokkuutta hoitotulosten paranemisesta sekä entistä yksinkertaisemmista liiketoimintamalleista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement