Dental Tribune Finland

Huolestuttava tutkimustulos: Hammashoidon potilaiden aggressiivisuus on lisääntynyt

By Dental Tribune Finland
December 07, 2020

New York, US: Hammashoidon potilaiden käytöshäiriöistä puhuttaessa hammaslääkäreiden yleisin ongelma ovat ahdistuneet potilaat. Uusin Yhdysvaltalainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että potilaiden aggressiivisuus hammaslääkäreitä kohtaan voi olla suurempi ongelma kuin tähän asti on luultu. Potilaiden aggressiivisuus onkin eräs COVID-19 pandemian mukanaan tuoma lisäongelma hammasalan ammattilaisille.

New York University College of Dentistryn tutkijaryhmän tekemä tutkimus on ensimmäinen yritys selvittää hammaspotilaiden aggressioita Yhdysvalloissa. Tutkijat seurasivat 98:aa hammaslääkäriä, jotka harjoittavat ammattiaan New Yorkin metropolialueella. Jokainen tutkimukseen osallistuneista hammaslääkäreistä täytti verkossa luottamuksellisen kyselylomakkeen siitä, olivatko he kokeneet jotain luettelossa mainituista 21:stä aggressiivisen käyttäytymisen muodosta potilaidensa taholta. Listalta löytyvät mm. töniminen, potkiminen, sanallinen herjaaminen ja kiroilu sekä mainehaittojen aiheuttaminen kuten oikeusjutuilla uhkaaminen ja vahingolliset kommentit sosiaalisessa mediassa.

Tutkimukset, jotka tehtiin ennen pandemiaa, osoittivat, että 55 prosenttia hammaslääkäreistä oli joutunut verbaalisen aggression kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 44 prosenttia oli joutunut potilaidensa mustamaalaamisen kohteeksi, kun taas 22 prosenttia oli joutunut kokemaan jonkinlaista fyysistä aggressiota. Tutkimusryhmän mukaan nämä luvut ovat verrattavissa muusta terveydenhuollosta saatuihin lukuihin eri puolilta Yhdysvaltoja.

”Hammashoidossa tulee vastaan paljon tilanteita, jotka voivat herättää voimakkaita negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, kipua, epäluottamusta ja vihaa”, sanoo tutkimushohtaja tohtori Kimberly Rhoades,: ”Monilla potilailla on paljon ahdistusta ja pelkoja, mitkä voivat lisätä negatiivisia reaktioita ja aggressiota. Hammaslääkärien työssään kohtaaman aggressiivisuuden tutkiminen voi jatkossa auttaa meitä kehittämään käytäntöjä, joiden avulla vastaanottojen turvallisuutta voidaan lisätä.”

Tutkijoiden mukaan laajempi tutkimus olisi tarpeen jotta voitaisiin tarkemmin määrittää potilasaggression esiintyvyyttä vastaanotoilla Yhdysvalloissa.  Tutkijat suosittelevat myös aggressionhallinnan lisäämistä osaksi vastaanottojen henkilökunnan koulutusta.

Myös hammaslääketieteen opiskelijat voivat joutua aggression kohteeksi

Aiemmin tänä vuonna Journal of Dental Educationissa julkaistussa rinnakkaistutkimuksessa tohtori Rhoadesin johtama tutkijaryhmä selvitti, että peräti 86 prosenttia hammaslääketieteen opiskelijoista oli joutunut potilaiden verbaalisen aggression kohteeksi kliinisen harjoittelun yhteydessä. Tutkituista opiskelijoista 28 prosenttia ilmoitti ainakin yhdestä fyysisestä aggressiosta, kun taas 36 prosenttia oli joutunut jonkinlaisen mustamaalaamisen uhriksi.

Tutkimus otsikkolla ” Patient aggression toward dentists”, julkaistiin Journal of the American Dental Association -lehden lokakuun 2020 numerossa.

Toinen tutkimus otsikolla ” Patient aggression toward dental students”, julkaistiin Journal of Dental Education -lehden toukokuun 2020 numerossa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International