Dental Tribune Finland

Kielen mikrobit voivat kertoa sydämen terveydentilasta

By Dental Tribune Finland
October 02, 2020

GUANGZHOU, Kiina / SOPHIA ANTIPOLIS, Ranska: Suun terveyden ja yleisterveyden välinen yhteys on jatkuvan tutkimuksen kohteena lääketieteen eri osa-alueilla. Uusimmassa tutkimuksessa European Society of Cardiology, on havainnut, että kielen mikro-organismit voivat olla hyödyllisiä sydämen vajaatoiminnan seulonnassa, seurannassa ja diagnostiikassa. Yhdistys suositteleekin, että tämän taustalla olevia mekanismeja tutkitaan enemmän.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kielen katteesta löytyvät mikro-organismit voivat auttaa haimasyövän diagnostiikassa. Tutkijat ehdottavatkin niiden käyttämistä  varhaisena markkeerina haimasyövän diagnosoinnissa. Koska tietyt bakteerit ovat yhteydessä ihmisen immuunipuolustukseen, tutkijat uskovat, että mikrobiepätasapaino voi aiheuttaa tulehduksia ja sairauksia. Tulehdukset ja immuunivaste vuorostaan vaikuttavat myös sydämen vajaatoimintaan.

”Kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kielet näyttävät täysin erilaisilta kuin terveiden ihmisten”, sanoo kardiologian tohtori Tianhui Yuan Guangzhoun yliopiston Kiinalaisen lääketieteen laitokselta. ”Terveiden potilaiden kielet ovat vaaleanpunaisia vaaleanvalkoisella pinnoitteella kun taas sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on punaisempi kieli keltaisella pinnoitteella. Lisäksi kielen ulkonäkö muuttuu taudin kehittyessä.”

Tohtori Yuan korostaa: ”Tarvitaan lisää tutkimusta, mutta tuloksemme viittaavat siihen, että helposti saatavilla olevat kielen mikrobit voisivat auttaa sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden laaja-alaisessa seulonnassa, diagnostisoinnissa ja pitkäaikaisessa seurannassa. Taustalla olevat mekanismit, jotka yhdistävät kielen pinnoitteen mikro-organismeja sydämen toimintaan, ansaitsevat lisätutkimuksia.

Tutkimuksessa tutkittiin kielen mikrobiomin koostumusta 42:lla kroonisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsivällä koehenkilöllä sekä 28 hengen kontrolliryhmällä. Näytteitä otettiin kielen pinnasta aamulla ennen kuin osallistujat olivat harjanneet hampaitaan tai syöneet aamiaista. Näytteistä tunnistettiin bakteereja geenisekvensointitekniikalla.

Tutkijat havaitsivat, että vaikka sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja terveillä kontrolliryhmään kuuluvilla oli kielen katteissa samantyyppisiä mikro-organismeja, ryhmien bakteereissa ei ollut päällekkäisyyttä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International