DT News - Finland - Potilastietokantojen integraatio murtaa hammaslääketieteen ja yleislääketieteen välisiä rajoja

Search Dental Tribune

Potilastietokantojen integraatio murtaa hammaslääketieteen ja yleislääketieteen välisiä rajoja

Hammaslääketieteellisten ja yleislääketieteellisten potilastietokantojen yhdistäminen on merkittävä askel suun terveydenhuollon integroimisessa muuhun terveydenhuoltoon. (Kuva: lucadp/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 20 helmikuu 2023

Tallenna

SAN FRANCISCO, USA: Tarve hammaslääketieteen ja yleislääketieteen väliselle yhteistyölle on todistettu toistuvasti. Kalifornian yliopisto San Franciscossa UCSF on ottanut ensimmäisen askeleen kohti tätä tavoitetta yhdistämällä yleislääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset potilastiedot yhdeksi sähköiseksi potilastietokannaksi. Tämän integraation odotetaan antavan lääkäreille mahdollisuuden tarjota potilailleen yksilöllisempää ja kattavampaa hoitoa.

Suun terveyden ja yleisterveyden välistä yhteyttä on käsitelty monissa tutkimuksissa. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat huonon suun terveyden yhteyteen erilaisiin yleissairauksiin ja tiloihin, kuten diabetekseen, kognitiiviseen taantumiseen ja dementiaan, syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä COVID-19:ään. Vaikka tiedot ovat hyvin selkeitä, lääkäreiden on ollut vaikea tarkastella kokonaisuutta.

"Tiedämme, että suun terveys vaikuttaa moniin eri sairauksiin aina sydänsairauksista ennenaikaiseen syntymään, mutta tähän asti terveydenhuollon palvelutarjoajien on ollut vaikea löytää näitä yhteyksiä yksittäisten potilaiden kohdalla. Yleislääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten tietojen integrointi on juuri sellainen innovaatio, joka auttaa meitä tarjoamaan potilaille ensiluokkaista hoitoa, joka perustuu sekä uusimpaan tieteelliseen tietoon että heidän erityistarpeisiinsa", kommentoi UCFS:n hammaslääketieteellisen tiedekunnan dekaani Michal Reddy lehdistötiedotteessa.

Joulukuun alusta lähtien yliopiston terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa hoitoa saavien potilaiden lääkärit voivat käyttää integroitua potilastietojärjestelmää. Järjestelmän avulla he voivat saada laajemman käsityksen potilaansa yleisestä terveydentilasta ja tehdä yhteistyötä muiden alojen lääkäreiden kanssa. Lisäksi potilaat pääsevät samassa paikassa käsiksi molempiin potilastietoihinsa ja voivat sopia tapaamisia sekä yleislääkäreille että hammaslääkäreille.

UCSF Healthin toimitusjohtaja Suresh Gunasekaran toteaa: "Tämä yhteys antaa UCSF:n yleislääkäreille ja hammaslääkäreille kattavamman kuvan potilaidensa terveystiedoista - mukaan lukien yhteinen lääkelista - sekä tarjoaa paremmat mahdollisuudet hoidon koordinointiin."

Hän lisää: "Kun otetaan huomioon suun terveyden ja yleisen hyvinvoinnin välinen synergistinen suhde, kokonaisvaltainen lähestymistapa suu- ja yleissairauksiin on järkevää ja se antaa UCSF:lle johtavan aseman  hammaslääketieteen ja yleislääketieteen välisten rajojen murtamisessa."

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement