Ruotsi ennustaa hammaslääkäripulan jatkuvan myös tulevaisuudessa

Search Dental Tribune

Ruotsi ennustaa hammaslääkäripulan jatkuvan myös tulevaisuudessa

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tuoreessa tutkimuksessa Ruotsin hallitus arvioi korkeakoulututkinnon suorittaneiden tulevaa tarjontaa suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. (Kuva: Talaj/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ma, 2 elokuu 2021

save

JOHANNESHOV, Ruotsi: Universitetskanslersämbetet UKÄ:n ennusteen mukaan 15 vuoden kuluttua Ruotsissa on edelleen pulaa hammaslääkäreistä. UKÄ:n tutkimuksessa arvioidaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kysyntää työmarkkinoilla ja avoimien koulutuspaikkojen määrää oppilaitoksissa.

Ruotsin hammaslääkäriyhdistyksen jäsenlehti  Tandläkartidningen uutisoi, että UKÄ:n ennusteessa hammaslääkärien määrän on kasvettava 10 %:lla vuoteen 2035 mennessä. Tutkimuksessa otettiin huomioon sekä koulutuksen suorittavien ennustettu määrä että Ruotsiin muuttavien ja sieltä lähtevien hammaslääkärien määrä. Virasto totesi myös, että hammaslääkäreiden tarpeen odotetaan kasvavan 10:nellä prosentilla kyseisenä ajanjaksona lähinnä väestönkasvun vuoksi.

Tällä hetkellä hammaslääkäreiden työmarkkinatilanne on hyvä. Lähes kaikki vuosina 2016/2017 valmistuneet saivat työpaikan 18 kuukauden kuluessa valmistumisestaan. Tulokset osoittavat kuitenkin myös, että työmarkkinoiden tarpeet kasvavat monilla aloilla ja ennusteen mukaan tulevien korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ei kata näitä tarpeita. Asiantuntijoiden mukaan tämän odotetaan aiheuttavan tulevaisuudessa suuria haasteita ei ainoastaan korkeakouluille vaan myös kyseisille aloille.

Useimmille koulutus- ja opettajankoulutusohjelmille on vaarana, että työvoimapula lisääntyy vuonna 2035. Sama pätee suurimpaan osaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon koulutusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement