Dental Tribune Finland

Suuterveydenhuollon palvelujen järjestäminen ilmastokriisin aikana

By Dental Tribune Finland
August 24, 2021

Boston, USA / Kigali, Ruanda: Asiantuntijat ovat varoittaneet ilmastonmuutoksen seurauksista jo vuosia, koska tilanteen vaikeutuessa kehitystä on myös yhä vaikeampi pysäyttää. Tuoreessa arviossa todetaan, että kiihtyvään ilmaston lämpenemiseen liittyy myös lisääntyviä riskejä ihmisten terveydelle, mikä voidaan havaita nyt jo kvantitatiivisestikin.

Tohtori Donna Hackley - Harvardin yliopiston Hammaslääketieteen laitoksen Suun terveyden ja epidemiologian osaston osa-aikainen ohjaaja sekä Ruandan Kigalin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen tiedekunnan jäsen – käsittelee tutkimuksessa kysymystä, miten ilmastonmuutos ja suun terveys ovat yhteydessä toisiinsa. Koska toistaiseksi aiheesta ei ole tullut julkaisuja, Hackley kirjoittaa, että ”lääketieteen ammattilaisten tehtäviin kuuluu huolehtia potilaidensa terveydestä ja kehittää kestäviä terveydenhuollon järjestelmiä, jotka kykenevät vastaamaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin haasteisiin.”

Hackley on tunnistanut 6 tekijää, jotka aiheuttavat merkittäviä terveysriskejä:

  • Lämpörasitus — lämpö voi lisätä antibioottiresistenssiä.
  • Huono ilmanlaatu — kuiva suu ja astma ovat yhteydessä kasvaneeseen kariesriskiin.
  • Ruoan- tai vedenjakelun epävarmuus — aliravitsemus liittyy cancrum oris -riskiin, ja sen varhaisia merkkejä ovat ientulehdus sekä haavaiset parodontaalileesiot.
  • Äärimmäiset sääilmiöt — suun terveydenhuollon tarjoajat voivat kohdata infrastruktuuriin liittyviä haasteita hammashoitoloiden tuhoutumisen vuoksi.
  • Vektoritaudit— esim. zikavirusinfektio, johon liittyy suuoireita.
  • Sosiaaliset tekijät— väestöliikkeet, joissa ihmisiä muuttaa muihin maihin paremman infrastruktuurin perässä pääsemättä terveydenhuollon piiriin ja he ovat vaarassa saada erilaisia ehkäistävissä ja hoidettavissa olevia sairauksia esim.  tavallisia suun sairauksia kuten kariesta ja parodontiittia.

Tartuntaketjujen ja niihin liittyvien terveysriskien rajoittamiseksi, on suotavaa, että lääketieteen ammattilaiset alkavat jo nyt pohtia tulevaisuuden toimenpiteitä, joita voisivat olla:

• Valmistautuminen laajoihin sähkökatkoksiin, vastaanottotilojen tuhoutumiseen tai sulkemiseen, potilastietojen tuhoutumiseen, viestintäkatkoksiin sekä lääketieteellisten tarvikkeiden toimitusketjujen häiriöihin.

• Telehammaslääketieteen hyödyntäminen akuuttitapauksissa vastaanottojen ollessa suljettuna.

• Hammaslääkärin henkilökohtaisen ja ammatillisen taloudellisen aseman turvaaminen.

• Vastaanotolla tapahtuvan lääkkeiden varastoinnin suunnittelu.

• Antibioottien liiallisen käytön välttäminen.

• Ilmastoriskien kartoittaminen potilasasiakirjoihin sekä mahdollisten munuais-, hengitystie- ja kardiovaskulaaristen komplikaatioiden vaikutusten ymmärtäminen.

• Tietoisuus suuoireiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien tartuntaketjujen välisistä riskitekijöistä.

Yhteenvetona Hackley toteaa: ”Tuottajatietoisuus on olennaisen tärkeää yksilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien ilmastovaikutusten tunnistamisen ja hallinnan kannalta. Vastaanottojen toimintavalmiudet ovat ratkaisevan tärkeitä terveydenhuoltojärjestelmän kestokyvyn turvaamiseksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamilta vahingoilta.”

Tutkimus “Climate change and oral health,” julkaistiin kesäkuussa 2021  International Dental Journal -lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International