Dental Tribune Finland

Tutkijat selvittävät, mitkä hampaiston piirteet paljastavat geneettisen sukulaisuuden

Koska ihmisen luustosta hampaat säilyvät parhaiten, monien eri tieteenalojen tutkijat usein tukeutuvatkin niihin selvittäessään muinaisten populaatioiden sukulaisuussuhteita. Kaksi tutkijaa on selvittänyt, mitkä hampaiston piirteet todennäköisimmin indikoivat geneettistä sukulaisuussuhdetta ja mitkä piirteet vuorostaan kertovat sopeutumisesta luonnonolosuhteisiin sekä luonnonvalinnasta.

Tohtorit Hannes Rathmann ja Hugo Reyes-Centeno ovat molemmat Saksan Tübingenin yliopiston tutkijoita. He ovat tutkineet, mitkä hampaiston piirteet tai piirteiden kombinaatiot säilyttävät parhaiten geneettistä informaatiota. Vaikka alan kirjallisuudessa on kiistatta osoitettu hampaan muodon olevan vahvasti perinnöllinen ja selektion kannalta neutraali, on edelleen jäänyt epäselväksi, mitkä piirteet parhaiten osoittavat geneettistä perinnöllisyyttä.

Tutkimalla 27 yleistä hampaiston ominaisuutta ja 134 miljoonaa eri piirteiden kombinaatiota tutkijat pystyivät osoittamaan, että tietyillä piirteillä, kuten mesiaaliharjanteella ja molaarien ylimääräisellä kuspilla on tavallista enemmän apua populaatioiden välisten geneettisten yhteyksien päättelemisessä. Hannes Rathmannin mukaan havainnosta voisi olla hyötyä useissa eri yhteyksissä.

”Ennakoimme, että löydöksemme tulevat vaikuttamaan rikostekniseen tutkimukseen, arkeologiaan ja paleoantropologiaan, koska näillä  aloilla hammasjäännöksiä käytetään laajalti kuolleiden henkilöiden biomaantieteellisenä ”sormenjälkenä” silloin, kun DNA:ta ei ole säilynyt”, Rathmann kertoo Dental Tribune Internationalille.

”Ehdotamme, että tulevissa tutkimuksissa keskityttäisiin  löytämiimme hampaiston piirteisiin ja niiden yhdistelmiin, koska ne mahdollistavat tarkemmat päätelmät geneettisistä sukulaisuussuhteista”, Rathmann jatkoi.

”Lisätutkimuksia asiaan liittyen on käynnissä”, Reyes-Centeno lisäsi.

”Arvioimme uudelleen tutkimuksia, joissa on tehty päätelmiä muinaisista sukulaisuussuhteista ja muuttoliikkeistä hyödyntäen sellaisia hampaiston piirteitä, joista nyt tiedämme,  että ne eivät ehkä olleet kovin hyödyllisiä”, hän sanoi.

” Aiomme myös kerätä tietoa pienellä alueella asuneista  ihmispopulaatioista, jotka eivät olleet edustettuina julkaistussa tutkimuksessamme. On tärkeää tarkastella monimuotoisia väestöryhmiä eri puolilla maailmaa, jotta päätelmiämme voidaan tarkentaa entisestään”, Reyes-Centeno selitti.

Testing the utility of dental morphological trait combinations for inferring human neutral genetic variation”, julkaistiin verkossa 6. toukokuuta 2020 osana Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America –julkaisua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International