Tutkimuksen mukaan parodontiitti voi kaksinkertaistaa kognitiivisen heikkenemisen todennäköisyyden

Search Dental Tribune

Tutkimuksen mukaan parodontiitti voi kaksinkertaistaa kognitiivisen heikkenemisen todennäköisyyden

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tutkijoiden mukaan vaikean parodontiitin, lievän kognitiivisen heikkenemisen sekä iäkkäillä ilmenevän dementian välillä saattaa olla yhteys. (Kuva: Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

By Dental Tribune Finland

ti, 11 toukokuu 2021

save

MINNEAPOLIS, USA: Tutkijat ovat havainneet yhteyden tiettyjen parodontaalisairauksien ja muiden tulehdussairauksien välillä. Uusi tutkimus antaakin viitteitä siitä, että huonolla suun terveydellä voi olla vaikutusta myös aivotoimintaan. Havainnot osoittavat, että etenkin pitkälle edennyt parodontiitti saattaa lisätä kognitiivisen heikkenemisen todennäköisyyttä ja myöhemmin aiheuttaa dementiaa.

Centers for Disease Control and Preventionin mukaan noin 64,7 miljoonalla vähintään 30 vuotiaalla amerikkalaisella on parodoniitti. Tämä ikäluokka kattaa yli puolet maan väestöstä. Sairaus on usein liitetty niveltulehdukseen, diabetekseen, syöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Dental Tribune International kertoi aiemmin tänä vuonna tutkimuksesta, jonka mukaan Entamoeba gingivalis voisi aiheuttaa  parodonttiitia. Tämä loinen  käyttää ravintonaan ienkudoksen soluja ja lopulta tuhoaa ne.

Atherosclerosis Risk in Communities Studyn tutkimusotokseen kuului 8 275 keski-iältään 63 –vuotiasta osallistujaa. Kukaan osallistujista ei sairastanut lähtötilanteessa dementiaa. Tutkijat arvioivat, oliko tutkittavilla lievää kognitiivista heikkenemistä tai dementiaa ja tekivät täydellisen parodontaalistatuksen, joka sisälsi ientaskumittaukset sekä verenvuodon että ienvetäytymien kirjauksen. Tutkimukseen osallistujat ryhmiteltiin parodontiitin vakavuuden, laajuuden sekä menetettyjen hampaiden (tai implanteilla korvattujen hampaiden) määrän mukaan.

Alkutilanteessa 22% osallistujista ei ollut parodontiittia, 12% oli lievä ja 12% vaikea parodontiitti. Vähäisen määrän hampaita oli menettänyt 8% tutkituista. Poskihampaissa parodontiittia diagnosoitiin 12% tutkitusta, 11% oli menettänyt useita hampaita ja 20% oli hampaattomia. Tutkimuksen päättyessä 8275:stä alkutilanteessa tutkitusta 4 559 arvioitiin uudelleen. Seuranta oli kestänyt keskimäärin 18 vuotta.

”Tarkkailimme ihmisten hammasterveyttä 20 vuoden ajan ja huomasimme, että niillä, joilla oli vakava iensairaus tutkimuksemme alussa, oli noin kaksinkertainen riski lievään kognitiiviseen heikkenemiseen tai dementiaan tutkimuksen aikana”, kertoo tohtori Ryan T. Demmer tiedotteessaan. Tohtori Demmer on Minnesotan yliopiston kansanterveyden laitoksen apulaisprofessori sekä yksi tutkimuksen kirjoittajista. ”Hyvä uutinen oli kuitenkin se, että niille, joilla ilmeni vain vähäistä hampaiden menetystä ja lievää iensairautta, ei olisi kehittynyt kognitiivisia ongelmia tai dementiaa sen todennäköisemmin kuin niille, joilla ei ollut lainkaan hammasongelmia”, hän lisää.

Havainnot osoittivat, että kaiken kaikkiaan lähes viidennekselle kokeeseen osallistuneista eli 1 569 ihmiselle kehittyi dementiaa tutkimuksen aikana. Näistä 14% oli terveet hampaiden tukikudokset sekä täysi hampaisto, 18% oli lievä ja 22% vaikea parodontiitti, 23% oli hampaattomia.

Hampaattomilla osallistujilla oli noin kaksinkertainen riski sairastua lievään kognitiiviseen heikkenemiseen ja dementiaan verrattuna koehenkilöihin, joilla oli terveet hampaiden tukikudokset ja täydellinen hampaisto. Niillä, joilla oli keskivaikea tai vaikea parodontiitti, ja joilla oli vain joitakin hampaita, oli 20% suurempi kognitiivisen heikkenemisen riski verrattuna terveisiin. Riskit arvioitiin sen jälkeen, kun muita dementian sairastumisriskiin vaikuttavia tekijöitä oli otettu huomioon laskelmissa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi diabetes, korkea veren kolesterolitaso ja tupakointi.

”Hyvä suuhygienia on paras tapa pitää hampaat ja ikenet terveinä läpi koko elämän. Tutkimuksemme ei todista, että suun sairaudet  aiheuttavat dementiaa. Tutkimus osoittaa, että niiden välillä on yhteys. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan todistaa suun mikrobien ja dementian välinen yhteys ja selvittää, voiko iensairauksien hoidolla ehkäistä dementiaa, Demmer toteaa.

Tutkijat varoittavat, että koska tutkimukseen valittujen osallistujien keski-ikä oli 63 vuotta, heidän kognitiivinen heikkenemisensä on saattanut alkaa jo ennen parodontiittia ja hampaiden menetystä.

Tutkimus “Periodontal disease and incident dementia: The Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC),” julkaistiin verkossa 29.7. 2020, Neurology -lehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement