Tutkimus tarjoaa uutta tietoa parodontiitista sekä kehon suojavasteesta

Search Dental Tribune

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa parodontiitista sekä kehon suojavasteesta

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat löysivät joukon erityyppisiä tulehdusvasteita, joilla keho reagoi suun bakteerien lisääntymiseen. (Kuva: Sergii Kuchugurnyi/Shutterstock)
Dental Tribune Finland

Dental Tribune Finland

ti, 10 elokuu 2021

save

SEATTLE, USA: Biofilmin kertyminen voi johtaa moniin suun terveyden ongelmiin, kuten gingiviitiin, parodontiittiin, hammaskatoon sekä vakaviin systeemisiin sairauksiin kuten sydänsairauksiin, diabetekseen, syöpään, niveltulehdukseen ja suolistosairauksiin. Jotta ymmärtäisimme paremmin ientulehduksessa esiintyvää yksilöllistä vaihtelua, tutkijat ovat äskettäin tunnistaneet ja luokitelleet ihmisen isäntä- ja mikrobivasteita hammasplakin kertymiselle. Tutkimus saattaa selittää, miksi toiset ovat alttiimpia tulehduksellisille terveysongelmille.

Tutkimukseen osallistui 21 koehenkilöä. Tutkijat ottivat näytteet ja tekivät suun bakteerien kliinisen arvioinnin  tutkimuksen alku- että loppuvaiheessa. Aineiston analysoinnin jälkeen he havaitsivat, että osallistujilla oli erilaisia tulehdusvasteita bakteerien kertymiselle suuhun mm. aiemmin tunnistamatonta vaihtelua isäntävasteessa. Aiemmin oli tunnettu kaksi merkittävää suun tulehduksen fenotyyppiä: korkea kliininen vaste ja matala kliininen vaste. Tutkimuksessa tutkijat tunnistivat kolmannen fenotyypin, jota he kutsuvat ”hitaaksi vasteeksi”, koska sille oli ominaista viivästynyt voimakas tulehdusvaste bakteerien kertymiselle.

Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että koehenkilöt, joilla on matala kliininen vaste, osoittavat myös matalaa tulehdusvastetta eri tulehdussignaaleille. ”Tämä tutkimus on todellakin paljastanut tulehdusvasteen heterogeenisyyden bakteerien kertymiselle, mitä ei ole kuvattu aiemmin”, toteaa tri Richard Darveau - Seatlessa sijaitsevan Washingtonin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen parodontologian ja suun terveystieteiden professori - tiedotteessaan.

”Löysimme ihmisryhmän, jolle plakkia kehittyy hitaammin ja jolla havaittiin aivan erityinen suun mikrobiston koostumus ennen kokeen alkamista” selittää kokeen toinen vetäjä, parodontologian apulaisprofessori tri Jeffrey Scott McLean.

Tutkijoiden mukaan ientulehduksen variaation ymmärtäminen voi auttaa tunnistamaan paremmin ne, joilla on kohonnut riski sairastua parodontiittiin. Lisäksi tutkijat uskovat, että tulehdusvasteen variaatio voi liittyä alttiuteen sairastua muihin kroonisiin bakteeriperäisiin tulehdussairauksiin, kuten krooniseen tulehdukselliseen suolistosairauteen.

Tutkijat tunnistivat lisäksi myös uuden, biofilmin kertymisestä aktivoituvan kehon suojavasteen, joka voi auttaa säästämään pehmytkudosta ja luuta tulehduksen aikana. Tutkimuksen mukaan kyseinen mekanismi hyödyntää neutrofiilejä suun bakteerikannan säätelyyn terveen homeostaasin ylläpitämiseksi.

Hyvän suuhygienian merkitystä Darveau kommentoi: ”Suuhygienian ajatuksena on itse asiassa uudelleen kolonisoida hampaan pinta sopivilla bakteereilla, jotka tukevat isännän tulehdusvastetta ei-toivottujen bakteerien poissa pitämiseksi.”

Tutkimus: “Human variation in gingival inflammation,” julkaistiin 6.7. 2021 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -verkkolehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement